Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng
+2
Xem thông tin chi tiết

Quạt sàn Tefal TB Silence Plus VH686790-Xám Cánh Trắng

Thương hiệu TEFAL SKU: 240300615
avtSrc