10036640_QUATDUNG_TOSHIBA_F-LSD10-H-VN_01.jpg
10036640_QUATDUNG_TOSHIBA_F-LSD10-H-VN_01.jpg
10036640_QUATDUNG_TOSHIBA_F-LSD10-H-VN_02.jpg
10036640_QUATDUNG_TOSHIBA_F-LSD10-H-VN_03.jpg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Quạt đứng Toshiba F-LSD10(H)VN

Thương hiệu TOSHIBA SKU: 191201329
avtSrc