Quạt đứng Midea 3 cánh FS40-18C 50W (Màu Trắng)
Quạt đứng Midea 3 cánh FS40-18C 50W (Màu Trắng)
Quạt đứng Midea 3 cánh FS40-18C 50W (Màu Trắng)
Quạt đứng Midea 3 cánh FS40-18C 50W (Màu Trắng)
Xem thông tin chi tiết

Quạt đứng Midea 3 cánh FS40-18C 50W (Màu Trắng)

Thương hiệu Midea SKU: 240400201
avtSrc