Quạt cây Tiross có điều khiển 16", 65W-1
Quạt cây Tiross có điều khiển 16", 65W-1
Quạt cây Tiross có điều khiển 16", 65W-2
Quạt cây Tiross có điều khiển 16" TS956-1, 65W, 3 chế độ gió, hẹn giờ 15h ( quay hình sin)--1.jpg
Xem thông tin chi tiết

Quạt cây Tiross có điều khiển 16" TS956-1, 75W, 3 chế độ gió, hẹn giờ 15h ( quay hình sin)

Thương hiệu TIROSS SKU: 190900835
avtSrc