Quy chế hoạt động ứng dụng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ/KHUYẾN MẠI TRỰC TUYẾN VNSHOP

VNSHOP là Ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử/khuyến mại trực tuyến VNSHOP (“Ứng dụng VNSHOP”) phục vụ thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tất cả được kết nối và tiếp cận với nhau theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Thành viên trên Ứng dụng VNSHOP là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty Cổ phần VNIS (“VNIS”)  chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP do VNIS và các đối tác thứ ba cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng (Fulfillment) cung cấp.

Sứ mệnh mà Ứng dụng VNSHOP hướng tới là sẽ trở thành Ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử / khuyến mại trực tuyến tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử và là cầu nối thương mại giữa Người bán hàng hóa, dịch vụ đến Khách hàng.

Chương I: Nguyên tắc chung

 1. Ứng dụng VNSHOP do VNIS thiết lập và vận hành. Thành viên trên Ứng dụng là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được VNIS chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng VNSHOP và các bên liên quan cung cấp.

 2. Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng thông tin, mở gian hàng trực tuyến được thực hiện trên Ứng dụng VNSHOP.

 3. Khách hàng tham gia giao dịch trên Ứng dụng VNSHOP phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin liên quan và được Trung tâm chăm sóc Khách hàng của Ứng dụng VNSHOP xác nhận được phép sử dụng các dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP. Khách hàng là Thành viên phải tự bảo vệ mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài khoản; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Tài khoản của mình trên Ứng dụng VNSHOP được sử dụng bởi bất kỳ ai mà mình cho phép truy cập vào.

 4. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng VNSHOP tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ không trái với qui định của pháp luật.

 5. Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Ứng dụng VNSHOP phải minh bạch và chính xác. VNIS yêu cầu Người bán hàng/Người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến Sản phẩm/hàng hóa/ dịch vụ nhằm tôn trọng và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Người bán/Người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về bất kỳ hành vi lừa đảo, gian lận nào của mình trên Ứng dụng VNSHOP.

 6. Hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, khuyến mại, quảng cáo trên Ứng dụng VNSHOP phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

 7. Ứng dụng VNSHOP còn cung cấp dịch vụ khuyến mại cho thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng nhằm kết nối, xúc tiến để hàng hóa, dịch vụ của Người bán có thể tiếp cận với Khách hàng cùng tham gia trên Ứng dụng VNSHOP. Các hình thức chương trình khuyến mại được cung cấp bao gồm: Bán phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ của Người bán cho Khách hàng được hưởng giá ưu đãi, lợi ích khác khi sử dụng; tặng hàng hóa, hàng mẫu dùng thử không phải trả tiền; bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng. Mức khuyến mại, giảm giá sẽ không vượt quá 50% theo quy định pháp luật hiện hành.

 8. Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ứng dụng VNSHOP phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Ứng dụng VNSHOP.

 9. Khi có thay đổi về một hay nhiều nội dung của Quy chế này, Ứng dụng VNSHOP sẽ thông báo đến tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ của Ứng dụng VNSHOP ít nhất 05 ngày làm việc trước khi áp dụng những thay đổi đó.

 10. Địa chỉ truy cập dành cho Người bán, Khách hàng:

Chương II: Quy định chung

 1. Ứng dụng VNSHOP là Phần mềm ứng dụng di động cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân, người có hàng hóa được khuyến mại không phải Chủ sở hữu Ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc thực hiện chương trình khuyến mại trên đó.

 2. Người bán: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua hình thức đăng bán, cung ứng dịch vụ tại Ứng dụng VNSHOP. Thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa cũng có thể thực hiện việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP sau khi đã ký Hợp đồng với VNIS.

 3. Khách hàng: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua sắm hàng hóa, sử dụng dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng VNSHOP.

 4. Thành viên: là bao gồm cả Người bán và Khách hàng.

 5. Thành viên tham gia giao dịch tại Ứng dụng VNSHOP tự do lựa chọn những hàng hóa, dịch vụ mà Người bán đăng bán thông qua hình thức đặt hàng trực tuyến, không trái với quy định của pháp luật.

 6. Hàng hóa, dịch vụ được Người bán trên Ứng dụng VNSHOP phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

 7. Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua Ứng dụng VNSHOP phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Thành viên.

 8. Các thông tin mà Khách hàng đăng ký là thành viên của Ứng dụng VNSHOP phải chính xác, đầy đủ theo quy định của VNIS.

 9. Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ứng dụng VNSHOP phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Ứng dụng VNSHOP.

Chương III: Quy trình giao dịch

 1. Quy trình mua hàng trên Ứng dụng VNSHOP


  1. Chức năng đặt hàng trực tuyến dành cho Khách hàng:

 2. Quy trình giao dịch của Người bán tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Người bán đó và Ứng dụng VNSHOP (sau đây gọi là “Hợp đồng”) và các quy chế/quy định áp dụng cho Người bán được đăng tải trên Ứng dụng VNSHOP.

 3. Ứng dụng VNSHOP cung cấp các chức năng dành cho người dùng chưa đăng nhập hệ thống: 

 • Xem danh sách sản phẩm theo danh mục, thương hiệu;

 • Xem chi tiết sản phẩm;

 • Xem thông tin gian hàng của Người bán;

 • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng;

 • Mua sản phẩm, thanh toán;

 • Danh sách đơn hàng sản phẩm; Kiểm tra đơn hàng; Xem chi tiết đơn hàng.

 • Trang quản lý tài khoản.

 1. Khi Khách hàng là người dùng đã đăng nhập hệ thống, Ứng dụng VNSHOP còn có chức năng: thông báo, gửi email: thông báo cho Khách hàng khi có thay đổi trạng thái đơn hàng hoặc thông báo giao hàng, các chương trình khuyến mại đang được đăng tải, thông báo bảo hành, hoãn/hủy đơn hàng, giải quyết khiếu nại…

 1. Quy trình đặt mua hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP 

STT

Bước và mô tả

Minh họa

1

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNSHOP, đăng nhập tài khoản của khách hàng

2

Bước 2: Tìm hiểu và lựa chọn hàng hóa, dịch vụ

3

Bước 3: Chọn hàng hóa, dịch vụ, số lượng, thông tin cụ thể, điền thông tin và đặt lệnh mua hàng.

4

Bước 4: Xác nhận thông tin thanh toán, lựa chọn ưu đãi khuyến mại và nhận thông tin thanh toán

5

Bước 5: Thanh toán dựa trên thông tin thanh toán trả về.

6

Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, theo dõi đơn hàng đang xử lý trong mục Quản lý đơn hàng trong giao diện Tài khoản

 1. Quy trình dành cho Người bán

Người bán được đăng tin, mở gian hàng trên Ứng dụng VNSHOP thông qua ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử với VNIS – Đơn vị chủ quản của Ứng dụng VNSHOP. 

VNIS sẽ cung cấp một tài khoản cho Người bán, để đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ, bảng giá lên Ứng dụng VNSHOP để tiếp cận Khách hàng. Người bán có thể linh hoạt trong việc chỉnh sửa, hiệu đính các thông tin đã đăng.

 1. Các bước đăng bán sản phẩm trên Ứng dụng VNSHOP

STT

Các Bước và Mô tả Bước

1

Bước 1: Người bán đăng ký tài khoản theo quy trình do VNIS quy định. Đồng thời, Người bán sau khi đăng ký tài khoản sẽ ký hợp đồng dịch vụ với VNIS – Đơn vị chủ quản Ứng dụng VNSHOP

2

Bước 2: Căn cứ vào kết quả đăng ký của Người bán, VNIS cấp cho Người bán 01 tài khoản đăng nhập vào hệ thống seller center (https://sellercenter.vnshop.vn) theo địa chỉ truy cập được đề cập ở II.1.b.ii Đề án này.

3

Bước 3: Người bán tiến hành đăng sản phẩm hoặc lập chương trình khuyến mại ưu đãi cho khách hàng đối với các hàng hóa, dịch vụ của mình đã được đăng bán trên sàn theo quy trình trên Ứng dụng VNSHOP

4

Bước 4: VNIS sẽ duyệt nội dung đăng bán sản phẩm, nội dung lập chương trình khuyến mại của Người bán.

5

Bước 5: Tin đăng tải của Người bán đã được VNIS duyệt sẽ hiện thị trên Ứng dụng VNSHOP

 1. Quy trình lập chiến dịch – Chương trình khuyến mại trực tuyến

Người bán đã ký kết Hợp đồng sử dụng dịch vụ khuyến mại trực tuyến với VNIS khi có yêu cầu lập Chương trình khuyến mại sau khi ký kết hợp đồng khuyến mại trực tuyến với mỗi chương trình khuyến mại cụ thể lập chương trình khuyến mại trên giao diện Quản lý khuyến mại, sau khi nhập các trường thông tin về chương trình, thông tin, nội dung chương trình khuyến mại được đề xuất tạo lập sẽ được gửi cho VNIS để Bản quản lý Ứng dụng VNSHOP phê duyệt trên hệ thống và đăng tải chương trình khuyến mại trên các sản phẩm, dịch vụ tương ứng của Người khuyến mại trên Ứng dụng VNSHOP.

Quy trình cụ thể như sau:

STT

Các Bước và Mô tả Bước

1

Bước 1: Người bán đăng nhập vào tài khoản trên SellerCenter tương tự như cách Người bán đăng nhập vào giao diện đăng bán sản phẩm. Quyền hạn thực hiện khuyến mại trực tuyến của Người bán chỉ được cấp khi đã hoàn thành đăng ký với VNIS.

2

Bước 2: Tài khoản của Người bán sau khi ký kết Hợp đồng khuyến mại trực tuyến với VNIS sẽ được mở quyền Quản lý khuyến mại. Người bán có thể sử dụng các chức năng của công cụ Quản lý khuyến mại trực tuyến.

3

Bước 3: Người bán lựa chọn chức năng Danh sách chiến dịch KM để lập Chiến dịch khuyến mại. Một chiến dịch khuyến mại có thể bao gồm nhiều chương trình khuyến mại. Người bán tại giao diện Danh sách chiến dịch KM chọn nút Thêm chiến dịch và nhập các thông tin tên, thời gian, mô tả chức năng, sau đó chọn Lưu và tạo CTKM. Chiến dịch khuyến mại được tạo sẽ hiện lên trên giao diện Danh sách chiến dịch KM.

4

Bước 4: Tại Danh sách chiến dịch KM, lựa chọn Chiến dịch vừa tạo để xem thông tin các CTKM thuộc chiến dịch. Người bán lựa chọn Tạo CTKM để lập CTKM trong chiến dịch. Sau khi nhập các thông tin trong trường thông tin Tạo CTKM và ấn Tạo, CTKM sẽ hiển thị trên danh sách CTKM thuộc chiến dịch. Đối với Chương trình Flash Sale, Coupon, phiếu mua hàng, Người bán sẽ tạo CTKM trong các thanh quản lý tương tự.

5

Bước 5: CTKM được lập và phê duyệt sẽ được hiển thị trên Ứng dụng VNSHOP

 1. Quy trình dành cho quản trị Ứng dụng VNSHOP

  1. Bộ phận quản lý nội dung và kỹ thuật phải đảm bảo nội dung thông tin trên Ứng dụng VNSHOP được kiểm duyệt thường xuyên, lưu giữ một cách an toàn, bảo mật, các tin tức đó đều được backup để tránh mất tin do lỗi kỹ thuật.

  2. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật được xây dựng trên phần mềm quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo mật và chặt chẽ.

Kiểm duyệt lần 1: Bằng hệ thống kỹ thuật, Ứng dụng VNSHOP đã triển khai các bộ lọc nội dung bao gồm:

 • Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua bộ lọc từ khóa nhằm ngăn chặn những nội dung xấu. Danh sách từ khóa được xây dựng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành với các từ khóa có nội dung Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc… Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có các nội dung vi phạm này, hệ thống sẽ tự động chuyển các nội dung vi phạm sang dạng cảnh báo và chờ xử lý. Bộ phận kiểm duyệt nội dung của VNIS sẽ trực tiếp kiểm tra lại các cảnh báo này và quyết định việc xóa bỏ hay cho phép hiển thị các nội dung này trên Ứng dụng VNSHOP. Danh sách từ khóa được cập nhật thường xuyên.

 • Kiểm duyệt nội dung thông tin thông qua việc hạn chế các nguồn thông tin có nội dung vi phạm. Khi thành viên sử dụng chức năng chia sẻ nguồn thông tin (chia sẻ đường link tới website, ứng dụng khác) cho cộng đồng, hệ thống sẽ tự động lưu lại toàn bộ các nguồn thông tin này. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ thực hiện việc xem xét các nội dung của nguồn, trường hợp các nội dung này không phù hợp thì hệ thống sẽ bổ sung nguồn vào danh sách các từ khóa nhằm ngăn chặn tối đa việc đăng tải các nội dung vi phạm, đồng thời thực hiện việc gỡ bỏ hiện thị của Ứng dụng VNSHOP.

Kiểm duyệt lần 2: Bằng nhân sự kiểm duyệt

 • Đội ngũ nhân sự của Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP là những người có kiến thức chuyên môn, nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nội dung thông tin trên Ứng dụng VNSHOP. Đội ngũ nhân sự của VNIS thực hiện việc kiểm duyệt 24/7 nhằm kịp thời phát hiện và loại bỏ các nội dung vi phạm.

 • Hàng ngày, đội ngũ nhân sự sẽ thực hiện việc kiểm duyệt thông tin trong danh sách cảnh báo do hệ thống cập nhật. Những nội dung vi phạm sẽ xóa bỏ ngay lập tức. Đồng thời, tùy mức độ vi phạm, Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ quyết định khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên đăng tải nội dung vi phạm.

 • Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự còn thực hiện việc kiểm duyệt thông tin thông qua thông báo nội dung xấu của các thành viên khác. Khi nhận được thông báo, đội ngũ nhân sự có nhiệm vụ xác nhận lại các thông tin này, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy trình chung.

 • Nguyên tắc thực hiện: Việc kiểm duyệt được thực hiện hằng ngày, những vi phạm nặng sẽ bị xứ lý trong vòng 24h.

 1. Quy trình giao nhận vận chuyển

 1. VNIS có sử dụng đơn vị vận chuyển liên kết để phục vụ quá trình giao, nhận hàng hóa cho Khách hàng mua sản phẩm của Người bán trên sàn.

 2. Mô tả chi tiết thông tin về dịch vụ vận chuyển, giao nhận:

 • Khi phát sinh giao dịch mua/ bán hàng hóa trên Ứng dụng VNSHOP, bộ phận Xử lý giao dịch sẽ tiến hành xác nhận với Khách hàng các thông tin về đơn hàng: Thông tin người đặt và người nhận, nội dung đơn hàng (sản phẩm, số tiền, phương thức thanh toán). 

 • Sau khi xác nhận các thông tin với khách hàng, Ứng dụng VNSHOP thuê bên thứ ba (đơn vị vận chuyển liên kết) để tiến hành vận chuyển hàng hóa đến địa điểm khách hàng đã cung cấp, kết hợp thu tiền nếu hai bên chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD). 

 • Hành trình đơn hàng được công khai dựa vào thông tin vận đơn mà VNIS gửi cho cả Người bán và khách hàng.

 1. Quy trình giao nhận:

Sau khi đặt hàng thành công, Ứng dụng VNSHOP sẽ chuẩn bị hàng, đóng gói và bàn giao cho các đơn vị vận chuyển để giao hàng cho Khách hàng. Trường hợp Khách hàng đã mua hàng một vài lần với Ứng dụng VNSHOP, Ứng dụng VNSHOP sẽ không gọi điện thoại xác nhận để tránh làm phiền, trừ các trường hợp đặc biệt cần xác nhận lại, như: không có hàng hoặc hàng về chậm dẫn đến thời gian giao hàng không đúng như dự kiến. Đơn hàng của Khách hàng sẽ được các đối tác vận chuyển giao trong khoảng thời gian từ 8h30 - 18h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ ngày lễ, Tết) và theo thời gian dự kiến cho từng khu vực như sau:

Khu vực

Thời gian giao hàng dự kiến (trừ Chủ nhật và các ngày lễ, Tết) *

Hà Nội, Hồ Chí Minh

2 - 3 ngày

Các tỉnh miền Bắc, các tỉnh miền Nam

3 - 5 ngày

Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung

5 - 7 ngày

Tuyến biển, đảo hoặc các huyện miền núi, vùng xa

Trên 7 ngày

* Thời gian này được tính từ khi đủ hàng tại kho xuất theo miền, trong trường hợp hàng không có sẵn tại kho xuất theo miền, phải lấy hàng từ Nhà cung cấp hay chuyển hàng từ miền khác về, Ứng dụng VNSHOP sẽ gọi điện với Khách hàng để cập nhật thời gian giao hàng.

Một số lưu ý thêm:

 • Nếu Khách hàng không thể có mặt để nhận hàng khi vận chuyển giao tới địa chỉ đăng ký, Ứng dụng VNSHOP sẽ liên lạc lại với Khách hàng để sắp xếp thời gian giao hàng hàng khác hoặc hướng dẫn Khách hàng đến đơn vị vận chuyển để nhận hàng.

 • Nếu đơn vị vận chuyển không thể liên hệ với Khách hàng từ 03 (ba) lần trở lên, Ứng dụng VNSHOP xin phép được hoàn hàng và hủy đơn. Khoản tiền mà Khách hàng thanh toán sẽ được hoàn trả (sau khi trừ đi các phí tổn thất phát sinh do việc giao hàng không thành công) ngay khi chúng tôi nhận lại được hàng từ đơn vị vận chuyển.

 • Sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn đóng gói của Ứng dụng VNSHOP, nếu Khách hàng có nhu cầu đóng gói đặc biệt khác, vui lòng báo trước cho Ứng dụng VNSHOP khi đặt hàng và cho phép Ứng dụng VNSHOP được tính thêm phụ phí cho nhu cầu đặc biệt này.

 • Ứng dụng VNSHOP sẽ báo ngay đến Khách hàng nếu có sự chậm trễ khi giao hàng so với thời gian cam kết. Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép, Ứng dụng VNSHOP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào, các khoản nợ, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.

 • Trường hợp muốn thay đổi địa chỉ nhận hàng, Khách hàng cần liên hệ ngay với Ứng dụng VNSHOP để kịp thời thay đổi lộ trình cho đối tác vận chuyển.

 • Mọi thông tin về việc thay đổi sản phẩm hay huỷ bỏ đơn hàng, đề nghị Khách hàng thông báo sớm để Ứng dụng VNSHOP có thể điều chỉnh lại đơn hàng cho bạn. Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline:1800.5888.59 hoặc qua địa chỉ email: cskh@vnshop.vn.

 1. Quy định về kiểm tra hàng hóa

Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra hàng hóa để đảm bảo tính chính xác về chủng loại, số lượng cũng như các yếu tố ngoại quan khác của hàng hóa như bao bì, màu sắc, v.v.. Nếu khách hàng không thực hiện đồng kiểm, VNIS sẽ được miễn trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, chủng loại, ngoại quan hàng hóa, mặc định Khách hàng đã đồng ý nhận hàng đủ và đúng theo yêu cầu.

 1. Những điểm quan trọng khi nhận hàng

 • Khách hàng chỉ nên nhận hàng nếu: Số đơn hàng, Tên nhà cung cấp, Sản phẩm, Thông tin người nhận, Tên đơn vị vận chuyển và Mã vận đơn hoàn toàn trùng khớp với thông tin của đơn hàng. Nếu có thông tin nào không trùng khớp, Khách hàng vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1800.5888.59 để được kiểm tra và hướng dẫn.

 • Kiểm tra bao bì và sản phẩm có bị hư hại trong quá trình vận chuyển hay không. Trường hợp bao bì bị hư hại, Khách hàng từ chối nhận hàng hoặc liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1800.5888.59 để được hướng dẫn.

 • Khách hàng lưu ý quay lại video về quá trình khui hàng và chụp ảnh lại luôn các bằng chứng về việc hàng hóa bị hư hỏng khi nhận hàng và liên hệ ngay với Bộ phận chăm sóc khách hàng qua số hotline, đồng thời gửi hình ảnh kèm video quá trình khui hàng qua địa chỉ email: cskh@vnshop.vn để được hướng dẫn xử lý khiếu nại. 

 1. Biểu phí giao hàng

Khách hàng lưu ý, mỗi Nhà Cung Cấp trên Ứng dụng VNSHOP sẽ có biểu phí giao hàng khác nhau. Vì vậy, tổng phí giao hàng trên đơn hàng của Khách hàng sẽ được tính bằng tổng phí giao hàng trên từng Nhà Cung Cấp mà Khách hàng chọn đặt mua sản phẩm.

 1. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

 1. Xác nhận đơn hàng

 • Khi người mua đặt hàng tại Ứng dụng VNSHOP, VNIS sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và Người mua cần điền đầy đủ thông tin của mình vào yêu cầu đặt hàng. Sau đó, Người mua cần xác nhận đơn hàng. Ngay lập tức, VNIS sẽ chuyển thông tin đơn hàng cho Người bán.

 • Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng. Khách hàng vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận.

 1. Hủy bỏ đơn hàng

 • Việc hủy bỏ đơn đặt hàng sẽ được thực hiện theo chính sách của từng Người bán (khuyến cáo thành viên phải đọc kỹ thông tin hoặc gọi điện trực tiếp đến Người bán để tìm hiểu về việc hủy bỏ đơn hàng).

 • Đối với VNIS và đối tác: VNIS và đối tác chỉ cần đăng nhập hệ thống và chọn các đơn hàng cần hủy, nhấn vào lệnh hủy đơn hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin vả gửi xác nhận hủy đơn hàng vào email của thành viên.

 • Đối với thành viên: Thành viên được quyền hủy đơn hàng trong vòng 24 giờ đối với các đơn hàng được đặt trước từ 2 ngày trở lên và trong vòng 3 giờ đối với các đơn hàng trong ngày. Các đơn hàng hủy sẽ phụ thuộc vào từng điều kiện và điều khoản của từng địa điểm khác nhau mà có các mức phạt cho những đơn hàng hủy theo thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa hai bên. Thành viên cần đăng nhập vào hệ thống, chọn đơn hàng cần hủy và nhấn phím hủy đơn hàng. Hệ thống sẽ tự động gửi xác nhận hủy đơn hàng vào email Khách hàng.

 1. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

 1. Thời gian áp dụng đổi trả:

Kể từ khi Ứng dụng VNSHOP giao hàng thành công

Sản phẩm lỗi / hư hỏng (Do Người bán hoặc do vận chuyển)

Sản phẩm không lỗi

Các sản phẩm không phải là sản phẩm không được đổi / trả

7 ngày đầu tiên

- Đổi mới

- Trả không thu phí

Không hỗ trợ đổi / trả

Ngày thứ 8 trở đi

- Không hỗ trợ đổi / trả

- Bảo hành theo quy định của Hãng / Nhà sản xuất

 1. Các sản phẩm không được đổi / trả:

 • Các sản phẩm nằm trong danh mục không được đổi trả hoặc có ghi là sản phẩm không được đổi trả tại mô tả chi tiết về sản phẩm trên Ứng dụng VNSHOP.

 • Các sản phẩm trưng bày hoặc thuộc chương trình giải phóng hàng tồn kho, bỏ mẫu.

 • Các sản phẩm là vật tư tiêu hao hoặc sản phẩm điện tử gửi qua đường Email hoặc SMS.

 • Các sản phẩm do Công ty Apple Inc. sản xuất và cung cấp.

 • Các sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu.

 1. Trả hàng và hoàn tiền:

 • Khách hàng cần gửi hàng về Ứng dụng VNSHOP theo hướng dẫn về cách thức gửi hàng.

 • Xin Khách hàng cần cho VNIS từ 3 - 5 ngày làm việc để đánh giá và xử lý yêu cầu đổi / trả hàng. Sau khi kết quả đánh giá cho thấy sản phẩm của Khách hàng đáp ứng các quy định về đổi / trả hàng, chúng tôi sẽ thông báo kết quả và hoàn tiền lại cho Khách hàng.

 • Phương thức hoàn tiền:


  • Với các đơn hàng đã được thanh toán Online: Ứng dụng VNSHOP sẽ hoàn tiền lại vào tài khoản mà Khách hàng đã sử dụng khi thanh toán.

  • Với các đơn hàng đã được thanh toán bằng tiền mặt: Ứng dụng VNSHOP tiến hành hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng mà Khách hàng lựa chọn.

  • Tuỳ thuộc vào thời gian xử lý của từng ngân hàng, thông thường có thể mất từ 7 – 10 ngày làm việc để tiền vào tài khoản của Khách hàng. Nếu Khách hàng không nhận được tiền vào tài khoản sau 10 ngày làm việc, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi qua tổng đài CSKH 1800.5888.59. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với ngân hàng để nhờ kiểm tra và xử lý nhanh hơn cho Khách hàng.

  • Lưu ý: Ứng dụng VNSHOP sẽ có thông báo khi đã nhận được sản phẩm từ Khách hàng gửi về. Xin lưu ý, Ứng dụng VNSHOP sẽ hoàn lại giá trị sản phẩm mà Khách hàng đã thanh toán. Phí vận chuyển, phí lắp đặt, phụ phí và các khuyến mãi cộng thêm sẽ không được hoàn lại.

 1. Cách thức gửi hàng về cho Ứng dụng VNSHOP qua bưu điện

 • Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng: Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm Khách hàng yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của Ứng dụng VNSHOP tại chính sách đổi trả hàng hóa.

 • Các bước thực hiện đổi – trả:

Bước 1: Đăng ký nhu cầu của Khách hàng qua hotline: 1800.5888.59 hoặc email: cskh@vnshop.vn và cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm lỗi gồm:

 • Mã số đơn hàng

 • Tên sản phẩm

 • Lỗi sản phẩm (mô tả chi tiết và kèm ảnh chụp/ clip nếu có)

 • Nhu cầu cần hỗ trợ: đổi/trả/bảo hành

Bước 2: Sau khi nhận được yêu cầu đổi/trả/bảo hành, Ứng dụng VNSHOP sẽ hướng dẫn Khách hàng cách thức gửi hàng về cho chúng tôi trong vòng 48h làm việc.

Bước 3: Đóng gói và mang sản phẩm đến bưu điện Khách hàng có thể tham khảo mạng lưới bưu điện trên toàn quốc tại: http://www.vnpost.vn/POLocation.aspx

Bước 4: Gửi sản phẩm về Ứng dụng VNSHOP

Khách hàng vui lòng gửi sản phẩm qua đường bưu điện về Ứng dụng VNSHOP trong vòng 3 ngày làm việc kể từ nhận được hướng dẫn từ Ứng dụng VNSHOP và gửi kèm:

 • Hóa đơn bán hàng hoặc đính kèm giấy ghi chú có mã đơn hàng

 • Hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có)

 • Phụ kiện đi kèm sản phẩm và tặng khuyến mãi kèm theo (nếu có)

 • Một số lưu ý khi gửi hàng đến bưu điện:

 • Đóng gói, chèn lót sản phẩm như ban đầu nhưng không niêm phong bề mặt thùng trước khi hoàn tất quá trình gửi hàng vì có thể bưu điện cần kiểm tra trước khi nhận hàng từ Khách hàng.

 • Lưu ý không dán băng keo trực tiếp lên hộp sản phẩm vì yêu cầu đổi/trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp sản phẩm bị hư hỏng.

 • Liên hệ Hotline: 1800.5888.59 (8h - 18h từ thứ 2 - CN) khi có bất cứ khó khăn xảy ra trong quá trình làm việc với bưu điện.

Lưu ý: Khách hàng vui lòng chỉ gửi sản phẩm qua đường bưu điện và chịu trách nhiệm về trạng thái nguyên vẹn của sản phẩm khi gửi về Ứng dụng VNSHOP. Sau khi nhận được sản phẩm Khách hàng gởi về, Ứng dụng VNSHOP sẽ phản hồi và cập nhật thông tin trên từng giai đoạn xử lý đến Khách hàng qua email.

 1. Danh mục không được phép đổi trả hàng:

Do quy định từ phía nhà sản xuất/ nhà bán, các loại sản phẩm trong danh sách dưới đây, Ứng dụng VNSHOP rất tiếc không thể hỗ trợ đổi trả được cho Khách hàng. Rất mong Khách hàng hàng thông cảm.

STT

Danh mục ngành hàng

Loại sản phẩm

1

Ngành hàng ICT

 • Tất cả các sản phẩm sim và thẻ cào

 • Các sản phẩm thiết bị số, phụ kiện số, thiết bị IT đã kích hoạt bảo hành, tháo seal, qua sử dụng, sao lưu dữ liệu...

 • Các phần mềm mà có bản quyền gửi qua đường điện tử

2

Mẹ và bé

 • Đồ lót, Đồ bơi của bé

 • Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

 • Sản phẩm không đổi trả ghi chi tiết trên từng Người bán

3

Làm đẹp - Sức khỏe

 • Mỹ phẩm, nước hoa

 • Thực phẩm bổ sung (Thực phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, kiểm soát cân nặng, dinh dưỡng thể thao)

 • Nhóm thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng của nhân sâm, linh chi, hồng sâm

 • Dụng cụ hỗ trợ tình dục

 • Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

4

Nhà cửa đời sống

Sản phẩm không đổi trả ghi chi tiết trên từng Người bán

5

Hàng tiêu dùng - thực phẩm

Tất cả các hàng hóa thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô

6

Thể thao

 • Đồ Golf

 • Đồ bơi, đồ thể hình, đồ thể dục thẩm mỹ và yoga

 • Sản phẩm cồng kềnh

 • Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

7

Thời trang

 • Đồ lót, đồ bơi, đồ ngủ, đồ bộ, quần legging và vớ

 • Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

 • Một số thương hiệu không áp dụng đổi trả theo quy định của Người bán. (Sản phẩm không đổi trả ghi chi tiết trên từng Người bán)

8

Sản phẩm khác

 • Sản phẩm khuyến mại, tặng kèm

 • Hàng mua tại các sự kiện Offline

 • Sản phẩm thanh lý

 • Sản phẩm mua với hình thức thanh toán trả góp

 • Sản phẩm nằm trong danh mục không được đổi trả hoặc có ghi là sản phẩm không được đổi trả tại mô tả chi tiết về sản phẩm trên Ứng dụng VNSHOP.

 • Sản phẩm trưng bày hoặc thuộc chương trình giải phóng hàng tồn kho, bỏ mẫu.

 • Sản phẩm là vật tư tiêu hao hoặc sản phẩm điện tử gửi qua đường Email hoặc SMS.

 • Các sản phẩm do Công ty Apple Inc. sản xuất và cung cấp.

 • Các sản phẩm được đặt hàng theo yêu cầu.

 1. VNIS yêu cầu Người bán phải niêm yết rõ thông tin, hình ảnh của Sản phẩm được chào bán trên giao diện gian hàng (nếu có). Trường hợp Người bán không có chính sách trả hàng và hoàn tiền riêng, các chính sách trả hàng, hoàn tiền sẽ tuân thủ quy chế nêu tại các điểm a, b, c, d, e của khoản này. Trường hợp Người bán có chính sách trả hàng, hoàn tiền được niêm yết riêng, trong trường hợp này, chính sách trả hàng và hoàn tiền phải có quy định tối thiểu để Khách hàng sau khi nhận Sản phẩm, hàng hóa được giao có thể trả hàng nếu :

 • Sản phẩm khách nhận được bị vỡ, nứt, gẫy, méo, hỏng, không giống thông tin đăng bán trên Ứng dụng VNSHOP.

 • Sản phẩm nhận được không đúng sản phẩm đã đặt mua.

 • Giao thiếu hàng.

 • Sản phẩm hoặc linh kiện không chính hãng

 • Hàng đã qua sử dụng/Hàng dựng/Hàng tân trang

 1. VNIS có quyền hoãn lại quá trình của bất kỳ giao dịch nào mà VNIS tin tưởng một cách hợp lý rằng giao dịch là lừa đảo, trái pháp luật hoặc dính líu tới bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc khi VNIS có cơ sở để tin rằng thành viên vi phạm điều khoản và điều kiện sử dụng Ứng dụng VNSHOP.

 2. Đối với trường hợp đơn hàng đã xác nhận nhưng chưa được giao và Khách hàng đã hủy trong thời hạn của nêu tại Khoản 4.b Chương II Quy chế này, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện sau thời điểm hệ thống gửi xác nhận hủy đơn hàng vào email, số điện thoại của Khách hàng. Đối với trường hợp đơn hàng đã xác nhận, đã giao nhưng thuộc trường hợp trả hàng, ngay sau khi hàng hóa được trả lại Người bán, VNIS sẽ yêu cầu Người bán hoàn trả tiền cho Khách hàng trực tiếp hoặc thông qua VNIS, tùy lựa chọn của Khách hàng

 3. Quy trình bảo hành

 1. Ứng dụng VNSHOP có trách nhiệm hỗ trợ Người bán tham gia đăng tải hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP. Khi các thành viên gặp bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng trên, VNIS sẽ tiến hành hỗ trợ sử dụng.

 2. Đối với Người bán trên Ứng dụng VNSHOP thì trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ thuộc về Người bán đó. Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm. Mọi thông tin của Người bán được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

 3. Nếu Khách hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, có thể gửi yêu cầu lại Ứng dụng VNSHOP hoặc liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của VNIS:

 1. VNIS yêu cầu Người bán phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng nội dung đã mô tả trên Ứng dụng VNSHOP. Trong trường hợp Khách hàng không được phục vụ đúng với chất lượng và nội dung đã mô tả, không thể liên hệ trung tâm bảo hành của Người bán, Khách hàng sẽ liên hệ đến Ứng dụng VNSHOP để phản ánh về tình trạng trên.

 2. Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp Người bán từ chối bảo hành, bảo trì sản phẩm khi đang còn thời hạn bảo hành ghi trên giấy bảo hành.VNIS khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, đổi trả bảo trì đối với  hàng hóa, dịch vụ có dự định mua, sử dụng. VNIS sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành, bảo trì bất kỳ sản phẩm nào. Ứng dụng VNSHOP chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành, đổi mới theo chế độ của Người bán, hãng.

 3. VNIS chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành, đổi mới theo chế độ của Người bán, hãng.

 4. Người bán có trách nhiệm đăng tải các thông tin về chính sách bảo hành đối với hàng hóa do mình cung cấp tại giao diện gian hàng do mình lập, quản lý trên Ứng dụng VNSHOP.

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại


  1. Ứng dụng VNSHOP và Người bán có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Thành viên liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng VNSHOP.

  2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng hàng hóa, dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến VNIS. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VNIS sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên tùy theo mức độ, VNIS sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  3. Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại bằng các hình thức sau:

 • Gọi lên tổng đài CSKH của Ứng dụng VNSHOP để tạo yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Nhân viên CSKH sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua và lưu trên hệ thống.

 • Gửi email tới cskh@vnshop.vn để tạo yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền. Hệ thống sẽ ghi nhận khiếu nại này của Người Mua.

Bước 2: Phân tích, đánh giá

Trong vòng 24 giờ (không kể ngày Thứ bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết) kể từ ngày tiếp nhận đơn khiếu nại, VNIS liên hệ lại với người phản ánh sẽ tiến hành điều tra, xác minh, phân tích và đánh giá đơn khiếu nại của Thành viên.

Bước 3: Tổng hợp thông tin và giải quyết khiếu nại

Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, VNIS sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định của VNIS để xử lý. 

Bước 4: Trả lời khách hàng

Trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Ứng dụng VNSHOP sẽ có văn bản trả lời hoặc trả lời cho Thành viên thông qua những phương tiện khác như email, điện thoại, fax. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Thành viên một cách rõ ràng, Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để gia hạn thời gian trả lời, nhưng không quá 60 giờ làm việc.

 1. VNIS tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các Người bán trên Ứng dụng VNSHOP cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. VNIS có quyền cung cấp các căn cứ về hành vi có dấu hiệu phạm tội cho cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

 2. VNIS công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng dụng VNSHOP. Khi Khách hàng phát sinh mâu thuẫn với Người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, VNIS sẽ cung cấp cho thành viên thông tin đăng ký của Người bán ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

 3. Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Người bán: VNIS sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà thành viên đã phải bỏ ra để hoặc phải đổi lại hàng hóa, dịch vụ đúng với chất lượng mà Người bán thông báo tại Ứng dụng VNSHOP. Nếu Người bán tái phạm VNIS sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những hàng hóa, dịch vụ của Người bán đó trên Ứng dụng VNSHOP.

 4. VNIS không chịu trách nhiệm đối với việc thu hồi hoặc hoàn tiền mà Khách hàng đã trả trực tiếp cho các Người bán. Trong trường hợp Người khiếu nại và/hoặc các bên có liên quan không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giải quyết.

Chương IV: Thanh toán

 1. Phương thức thanh toán

❑ Trực tiếp tại công ty           

⌧ Trực tuyến       

⌧ Chuyển khoản 

⌧ Visa, Master Card

⌧ Thanh toán khi nhận hàng (COD)   

❑ Tin nhắn (SMS)                  

⌧ Đơn vị thanh toán trung gian 

❑ Hình thức khác

Phương thức thanh toán trực tuyến được tiến hành qua Cổng thanh toán của VNPAY.

 1. Thanh toán giữa Người bán – VNIS

 1. Với mỗi Đơn đặt hàng Online thành công, hệ thống sẽ tự động lưu trữ vào danh sách đơn hàng để VNIS và Người bán có thể tiến hành đối soát và thanh toán vào cuối mỗi kỳ thanh toán. Sau khi đối soát, Người bán thực hiện thanh toán phí dịch vụ cho VNIS thông qua hình thức chuyển khoản.

 2. VNIS dự kiến sẽ triển khai chức năng ví tích hợp của đơn vị Trung gian thanh toán đang cung cấp dịch vụ cho Ứng dụng VNSHOP để người bán có thể nạp tiền và VNIS có thể cấn trừ phần phí dịch vụ vào ví sau mỗi giao dịch được hoàn thành.

 1. Hệ thống thanh toán

 1. Ngoài hình thức thanh toán trực tuyến qua các đơn vị trung gian thanh toán, VNIS cung cấp thêm các hình thức thanh toán khác: Chuyển khoản qua ngân hàng; thanh toán qua thẻ tín dụng quốc tế bằng Việt Nam đồng.

 2. Khách hàng có thêm lựa chọn hình thức thanh toán khác trong trường hợp cổng thanh toán gặp sự cố.

 3. Khi có sự cố, hệ thống vô hiệu hóa chức năng thanh toán qua cổng thanh toán, chỉ cho phép thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng & thu tiền mặt tại địa chỉ Khách hàng.

 4. Liên hệ với cổng thanh toán để tìm hiểu nguyên nhân sự cố & hướng khắc phục, phối hợp với kỹ thuật để đưa hệ thống trở lại hoạt động.

Chương V: Đảm bảo an toàn giao dịch

 1. Bảo đảm an toàn giao dịch

 2. Nhằm hỗ trợ việc sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng VNSHOP, các thông tin giao dịch của Khách hàng có thể được chia sẻ với các công ty con là thành viên của VNIS. Để tìm hiểu thêm những thông tin Khách hàng cần biết về Ứng dụng VNSHOP và các Công ty thành viên, vui lòng vào mục về VNIS, Ứng dụng VNSHOP.

 3. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Ứng dụng VNSHOP có thể sử dụng Bên thứ ba cung cấp dịch vụ dịch vụ để thay mặt VNIS xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng. Việc này phục vụ nhiều mục đích, bao gồm việc gửi thông tin tiếp thị. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ phải tuân thủ các điều khoản về bảo mật, do đó sẽ không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác.

 4. Bên cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính (khác): Khi Khách hàng hoặc chủ của thẻ tín dụng được dùng để đặt dịch vụ cho Khách hàng yêu cầu tiền bồi hoàn cho đặt dịch vụ của Khách hàng, Ứng dụng VNSHOP có thể cần phải chia sẻ một số thông tin nhất định về đặt dịch vụ với Bên cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính có liên quan để xử lý việc bồi hoàn. Thông tin này có thể bao gồm bản sao xác nhận đặt dịch vụ của Khách hàng hoặc địa chỉ IP đã dùng để thực hiện đặt dịch vụ. VNIS có thể chia sẻ thêm thông tin với các tổ chức tài chính có liên quan nếu nhận thấy thực sự cần thiết cho mục đích phát hiện và phòng tránh gian lận.

 5. Nhà chức trách có thẩm quyền: VNIS cần phải tiết lộ thông tin cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật theo quy định của pháp luật hoặc khi thực sự cần thiết cho việc đề phòng, phát hiện hoặc truy cứu các hành vi phạm tội hoặc gian lận. VNIS có thể cần tiết lộ thêm thông tin cá nhân cho nhà chức trách có thẩm quyền nhằm bảo vệ và bào chữa cho quyền lợi và tài sản của Ứng dụng VNSHOP hoặc của đối tác kinh doanh của VNIS.

 6. Đối tác kinh doanh: VNIS làm việc với nhiều đối tác kinh doanh trên toàn thế giới. Một vài trong số những đối tác kinh doanh này phân phối hoặc quảng cáo dịch vụ của Ứng dụng VNSHOP cũng như giúp các đối tác kinh doanh khác trên Ứng dụng VNSHOP phân phối và quảng cáo các dịch vụ liên quan đến du lịch của họ. Điều này có thể có nghĩa là các dịch vụ của họ được tích hợp vào Ứng dụng VNSHOP, họ có thể hiển thị các quảng cáo được tùy chỉnh hoặc các dịch vụ trực tuyến của Ứng dụng VNSHOP được tích hợp vào trang web/ứng dụng của họ.

 7. Khi Khách hàng thực hiện đặt một dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng của một trong các đối tác kinh doanh của VNIS, một số thông tin cá nhân nhất định mà Khách hàng cung cấp cho họ sẽ được chuyển tiếp cho Ứng dụng VNSHOP. Nếu dịch vụ Khách hàng được cung cấp bởi đối tác kinh doanh, Ứng dụng VNSHOP sẽ chia sẻ các chi tiết liên quan đến đặt dịch vụ của Khách hàng với các đối tác kinh doanh (khi cần thiết) để cung cấp cho Khách hàng hỗ trợ phù hợp và hiệu quả. Khi Khách hàng thực hiện một đặt dịch vụ thông qua trang web của một trong các đối tác kinh doanh của Ứng dụng VNSHOP, các đối tác kinh doanh có thể nhận một số thông tin cá nhân của Khách hàng liên quan đến đặt dịch vụ cụ thể. Điều này phục vụ cho mục đích nội bộ riêng của họ (ví dụ như mục đích phân tích) và việc quản lý các chương trình Khách hàng thân thiết hoặc tiếp thị, nếu như Khách hàng yêu cầu.

 8. Ứng dụng VNSHOP thực hiện các quy trình an toàn nào để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng.

 9. Ứng dụng VNSHOP sử dụng hệ thống kinh doanh và quy định thích hợp để bảo vệ và giữ gìn những thông tin cá nhân Khách hàng đã cung cấp. Ứng dụng VNSHOP cũng sử dụng các quy trình an toàn và rào cản về mặt kỹ thuật và cơ sở vật chất để hạn chế việc truy cập và sử dụng thông tin cá nhân trên server của Ứng dụng VNSHOP. Chỉ có những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào các thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho công việc của họ.

 10. Khi chi tiết thẻ tín dụng của Khách hàng cần được cung cấp như một phần của quá trình đặt dịch vụ, thông tin này sẽ được VNIS lưu trữ trong vòng tối đa 10 ngày. Sau đó, thông tin thẻ tín dụng của Khách hàng (một phần hoặc toàn bộ) sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của Ứng dụng VNSHOP hoặc được giữ lại một cách an toàn, hạn chế truy cập, nhằm mục đích phát hiện gian lận. Khách hàng cũng có thể lưu chi tiết thẻ tín dụng trong tài khoản của mình. Khi đó chi tiết thẻ tín dụng của Khách hàng sẽ được lưu dưới dạng bảng băm (hashed form) ngoại trừ 4 chữ số cuối cùng của số thẻ tín dụng. Bằng cách này Khách hàng sẽ biết mình sẽ dùng thẻ nào khi thanh toán.

 11. Ứng dụng VNSHOP kiểm soát quá trình xử lý dữ liệu cá nhân sử dụng trên Ứng dụng của mình. Nếu Khách hàng có kiến nghị hoặc nhận xét liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng email đến cskh@vnshop.vn hoặc hotline: 1800.5888.89 và Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ phản hồi ngay cho Khách hàng. Đối với những vấn đề liên quan đến an toàn bảo mật, VNIS luôn sẵn sàng giải đáp.

 1. Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

 1. Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Ứng dụng VNSHOP đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 2. Quy định bảo mật

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa/internet banking đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán (PCI DSS) do Trustware cung cấp.

 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán tại Ứng dụng VNSHOP áp dụng với Khách hàng:

 • VNIS cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Ứng dụng VNSHOP. VNIS không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép;

 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Ứng dụng VNSHOP. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Ứng dụng VNSHOP chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Chương VI: Bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

 2. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Ứng dụng VNSHOP bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên … Đây là các thông tin mà VNIS yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để VNIS liên hệ xác nhận khi Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.

 3. Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Ứng dụng VNSHOP, VNIS chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

 4. VNIS cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của VNIS về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.

 5. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VNIS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

VNIS sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 1. Phục vụ quản lý các thông tin, giao dịch liên quan đến các thành viên trên Ứng dụng VNSHOP.

 2. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

 3. Phục vụ việc hỗ trợ, chăm sóc Khách hàng sử dụng dịch vụ của VNIS.

 4. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Ứng dụng VNSHOP;

 5. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

 6. Liên lạc với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

 7. Xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng VNSHOP khi cần thiết;

 8. Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mới, các chương trình khuyến mại, sự kiện ưu đãi được Người bán đăng ký đăng tải.

 9. VNIS có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Đối với Người bán, thông tin thành viên có thể bị xóa bỏ hoặc chuyển về tài khoản Khách hàng nếu Hợp đồng giữa VNIS và Người bán 

Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VNIS.

 1. Người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, ngoài việc người quản trị, kiểm duyệt và xử lý vi phạm của VNIS được tiếp cận các thông tin của Khách hàng vì mục đích hoạt động của VNIS hoặc với trường hợp phát sinh của cá nhân khách hàng, VNIS sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân được khách hàng cung cấp cho các Bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của VNIS và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hoặc nhiều mục đích thuộc phạm vi sử dụng đã nêu ở trên, các bên thứ ba này có thể bao gồm: 

 • Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của VNIS;

 • Nhà thầu, đại lý và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác mà VNIS thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của Ứng dụng. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho VNIS chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

 • Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của VNIS, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân VNIS lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà VNIS hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

 • Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các phạm vi sử dụng thông tin đã nêu ở trên và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng vì một hoặc các mục đích đã nêu ở trên.

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần cung cấp các chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho hành vi vi phạm, hành vi phạm tội, hành vi gây thiệt hại mà Khách hàng hoặc bản thân VNIS là bên có quyền và lợi ích liên quan, người làm chứng, bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự…

 1. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY CỔ PHẦN VNIS

 • Địa chỉ: Tầng 3, số 4A Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

 • Điện thoại: 1800.58.88.59

 • Email: cskh@vnshop.vn

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 1. Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho VNIS và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

 2. Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP yêu cầu cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên hệ, email, số giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu,…), số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 3. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu VNIS thực hiện việc này.

 4. Thông tin cá nhân của thành viên VNIS được VNIS cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của VNIS. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 5. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công, dò rỉ sự cố mất an ninh an toàn thông tin mạng dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, VNIS sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

 6. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VNIS sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên

VNIS sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài phạm vi nêu tại mục VI.4 nêu trên, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 1. Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho VNIS liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

 2. VNIS có thể sử dụng dịch vụ từ một bên thứ ba cung cấp dịch vụ để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Ứng dụng VNSHOP và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. VNIS yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

 1. Yêu cầu pháp lý: VNIS có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

 2. Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, Khách hàng sẽ có quyền truy cập thông tin được VNIS lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

 1. Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

 1. Các thông tin khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân đều được VNIS tiếp nhận đẩy đủ và xử lý nếu các thông tin thông tin thu thập ban đầu không được sử dụng đúng mục đích, phạm vi.

 2. Các thông tin khiếu nại, thắc mắc về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo, Khách hàng có thể liên hệ với VNIS thông qua email cskh@vnshop.vn. VNIS sẽ có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin nếu liên quan trực tiếp tới hành vi của VNIS và 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin nếu liên quan tới bên thứ ba được VNIS cung cấp thông tin.

 3. Trong trường hợp có sự vi phạm, VNIS sẽ dừng ngay hành vi vi phạm (nếu là vi phạm của VNIS), đưa ra biện pháp khắc phục, bồi thường cho Khách hàng hoặc sẽ có văn bản cảnh báo yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm và buộc bồi thường cho Khách hàng (nếu là vi phạm của đối tác).

 4. Mọi kết quả giải quyết sẽ được phản hồi trực tiếp tới khách hàng thông qua hình thức trực tiếp, email hoặc qua điện thoại di động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả hoặc văn bản phản hồi của bên vi phạm (nếu có).

Chương VII : Quản lý thông trên Ứng dụng VNSHOP

 1. Quản lý thông tin xấu

Quy định thành viên:

 1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng VNSHOP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 2. Thành viên đăng tin bài sai chuyên mục Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.

 3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng VNSHOP vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Ứng dụng VNSHOP hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Ứng dụng VNSHOP cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ứng dụng VNSHOP trong bản Quy chế này.

 5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Ứng dụng VNSHOP dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Ứng dụng VNSHOP. 

 6. Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm lưu hành, hạn chế bán nhưng không xuất trình được chứng nhận cấp phép được quyền bán hàng của Cơ quan chức năng trên Ứng dụng VNSHOP theo quy định đã ban hành;

 7. Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, đồi trụy, xâm phạm tới thể chế chính trị, bôi nhọ tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam;

 8. Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của các cá nhân (trừ khi được sự đồng ý từ từng người một);

 9. Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/ tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/ thương hiệu khác.

 10. Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website mua bán khác ngoài Ứng dụng VNSHOP.

 11. Người bán có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại khi thực hiện đăng tải, thực hiện chương trình khuyến mại trực tuyến trên Ứng dụng VNSHOP phải đảm bảo:

 • Các thông tin về Chương trình khuyến mại là trung thực, đúng với quy định của pháp luật và đã thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký/thông báo thực hiện Chương trình khuyến mại tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Tuân thủ nghĩa vụ thông báo công khai thông tin Chương trình khuyến mại trước thời điểm diễn ra khuyến mại.

 • Cam kết tuân thủ và thực hiện đúng nội dung khuyến mại đã thông báo công khai tới khách hàng trên Ứng dụng VNSHOP.

 1. Thông tin hàng hóa phải được Người bán công bố bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, cụ thể: Tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tên tổ chức sản xuất hoặc chịu trách nhiệm về hàng hóa, các nội dung bắt buộc khác phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa như: thành phần/thành phần định lượng hàng hóa (đối với thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc), năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy...phải được ghi nhãn phù hợp với từng loại hàng hóa theo quy định pháp luật tại từng thời kỳ.

 2. Tin đăng phải tuân thủ Quy chế hoạt động của Ứng dụng VNSHOP.

 1. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Ứng dụng VNSHOP

Ứng dụng VNSHOP là nơi hỗ trợ các Người bán đăng thông tin về hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp đồng thời cung cấp dịch vụ Khuyến mại trực tuyến giúp thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại trên môi trường Ứng dụng Sàn giao dịch thương mại điện tử. Ứng dụng VNSHOP đề nghị Người bán chỉ đăng các thông tin liên quan tới sản phẩm, dịch vụ được cung cấp, được khuyến mại theo quy định của pháp luật liên quan.

 1. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;

 • Các chất ma túy;

 • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;

 • Đèn trời;

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;

 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);

 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.

 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

 • Hóa chất độc; Tiền chất;

 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;

 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;

 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.

 • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;

 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)

 1. Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện

 • Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.

 • Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.

 • Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,… có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

 1. Danh sách sản phẩm, dịch vụ cấm, hạn chế khuyến mại tại Ứng dụng VNSHOP

VNIS cung cấp dịch vụ Khuyến mại trực tuyến giúp thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện Chương trình khuyến mại trên môi trường Ứng dụng VNSHOP. Ứng dụng VNSHOP đề nghị Người bán chỉ thực hiện khuyến mại đối với các hàng hóa, dịch vụ được phép khuyến mại và dùng để khuyến mại theo pháp luật có liên quan, cụ thể:

 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

 1. Thông tin được đăng tải, cơ chế và quy trình kiểm soát

 1. Quy định về Thông tin đăng tải:

 • Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm lưu hành, hạn chế bán nhưng không xuất trình được chứng nhận cấp phép được quyền bán hàng của Cơ quan chức năng trên Ứng dụng VNSHOP theo quy định đã ban hành;

 • Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, đồi trụy, xâm phạm tới thể chế chính trị, bôi nhọ tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa, đạo đức và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam;

 • Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của các cá nhân (trừ khi được sự đồng ý từ từng người một);

 • Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/ tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/ thương hiệu khác.

 • Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website, Ứng dụng mua bán nào khác ngoài Ứng dụng VNSHOP và website Sàn thương mại điện tử Vnshop.vn thuộc sở hữu của VNIS.

 • Tin đăng phải tuân thủ Quy chế hoạt động của Ứng dụng VNSHOP.

 1. Cơ chế và quy trình kiểm soát thông tin đăng tải

 • Thông tin đăng tải nói chung tại thời điểm đăng sẽ được thông qua bộ lọc tự động trong đó đã tích hợp sẵn các từ ngữ về hàng hóa, nội dung bị cấm đăng tải, có tính chất đồi trụy, thô tục, lăng mạ, xâm phạm thể chế Chính trị, xâm phạm quy chế…., khi hệ thống nhận định bài đăng đang được xem xét có một trong các từ ngữ này, ngay lập tức sẽ được trả về là không phê duyệt.

 • Trong trường hợp tin đăng, hàng hóa vi phạm vì một lý do nào đó vẫn được đăng tải, thông qua cơ chế rà soát của quản trị viên hoặc qua báo cáo vi phạm của người dùng, bộ phận quản trị và kiểm duyệt sẽ xác minh báo cáo vi phạm và xử lý nếu trường hợp vi phạm trái với quy định về đăng tải thông tin.

 • Người đăng tải thông tin có thể phải chịu chế tài tùy vào mức độ vi phạm và mức độ tái phạm bao gồm nhưng không giới hạn:


  • Cảnh cáo, khóa vĩnh viễn sản phẩm vi phạm

  • Cấm đăng tải bài viết trong thời gian từ 7 – 15 ngày

  • Cấm sử dụng tài khoản từ 15-30 ngày

  • Cấm sử dụng tài khoản vĩnh viễn.

 1. Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP.

 1. Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật Việt Nam.

 2. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

 3. Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.

 4. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

 5. Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

 6. Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

 7. Quảng cáo vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

 1. Cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán 

 1. Khi đăng ký bán hàng trên Ứng dụng VNSHOP, Người bán phải đăng ký đầy đủ các thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn:

+ Thông tin cá nhân (Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính).

+ Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email)

+ Giấy đăng ký kinh doanh (có công chứng) hoặc Giấy uỷ quyền (nếu không phải đại diện pháp luật)

+ 01 Ảnh chân dung 4x6 rõ mặt, trong vòng 6 tháng gần nhất

+ Ảnh chụp cmnd/ thẻ cccd còn hiệu lực tối thiểu 01 năm

+ Tên gian hàng mở bán

 1. Bộ phận phát triển người bán của Ứng dụng VNSHOP sẽ tiếp nhận, xác minh thông tin và phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc qua email của Người đăng ký.

 2. Trong trường hợp xác minh thông tin đăng ký của Người bán nằm trong các trường hợp:

+ Người bán cung cấp thông tin không chính xác/ giả mạo

+ Người bán nằm trong danh sách truy nã toàn quốc/ đang trong thời gian thụ án của pháp luật về hành vi buôn lậu/ bán hàng giả/ bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

+ Người bán đã từng vi phạm chính sách bán hàng với Người bán trên Ứng dụng Vnshop và bị khóa gian hàng

Thì bộ phận phát triển Người bán sẽ yêu cầu người đăng ký cung cấp thêm thông tin hoặc từ chối đề nghị bán hàng trên Ứng dụng VNSHOP và có thể thông báo tới cơ quan pháp luật.

 1. Khi các thông tin người bán đăng ký với Ứng dụng VNSHOP có hiệu lực nhỏ hơn 01 năm, bộ phận phát triển Người bán sẽ thông báo qua email tới Người bán về việc cập nhật lại các giấy phép có hiệu lực mới, tối đa không quá 03 lần. Nếu quá 30 ngày từ ngày email lần thứ 3 gửi đi Người bán vẫn không cập nhật thông tin, Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ thực hiện khóa tạm thời gỡ bỏ hiển thị sản phẩm của Người bán trên ứng dụng và sẽ tiến hành mở lại khi có đầy đủ thông tin/ giấy tờ hợp lệ.

 2. Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành quét thông tin sản phẩm đăng bán của những Người bán đăng ký thành công 02 lần trên ngày vào các khung giờ bất ký. Nếu phát hiện các thông tin về sản phẩm của Người bán vi phạm các quy định dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

+ Hình ảnh đăng bán trên ứng dụng không đúng với sản phẩm thực tế

+ Sản phẩm đăng bán nằm trong danh mục hàng cấm bán (ma túy, vũ khí quân sự …)

+ Nội dung bài đăng không phù hợp (sử dụng ngôn từ không hợp lý, vi phạm thuần phong mỹ tục, các thông tin chính trị, đả kích nhà nước CHXHCN Việt Nam, hạ thấp sản phẩm/ uy tín Người bán khác ...)

Thì sẽ chuyển thông tin cho bộ phận phát triển Người bán làm việc với Người bán. Tùy vào mức độ vi phạm sẽ có các mức xử lý khác nhau, từ nhắc nhở/ cảnh cáo cho đến khóa vĩnh viễn tài khoản Người bán.

 1. Bộ phận Phát triển Người bán phối hợp cùng bộ phận Dịch vụ khách hàng để tiếp nhận, làm việc về các khiếu nại sản phẩm từ khách hàng về Người bán. Trong trường hợp Người bán không tuân thủ nguyên tắc đã thỏa thuận về việc xử lý khiếu nại của khách hàng khi bán hàng trên Ứng dụng VNSHOP, VNIS sẽ áp dụng các mức xử lý khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

 2. Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Ứng dụng VNSHOP

Trường hợp VNIS nhận được phản ánh từ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ về các hành vi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của chủ thể quyền, VNIS sẽ tiếp nhận và giải quyết theo trình tự sau:

 • Bước 1: Tiếp nhận phản ánh của Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có văn bản, yêu cầu rà soát, gỡ bỏ sản phẩm của Người bán đang cung cấp trên Ứng dụng VNSHOP.

 • Bước 2: Trong trường hợp các thông tin về yêu cầu rà soát, gỡ bỏ chưa đầy đủ liên quan đến hành vi và căn cứ cho yêu cầu (Ví dụ: thiếu thông tin, đường dẫn có sản phẩm đang có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, Người phản ánh chưa cung cấp chứng cứ, tài liệu chứng minh có quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ), VNIS sẽ liên hệ với Người phản ánh để làm rõ các thông tin.

 • Bước 3: Sau khi tiếp nhận thông tin, tài liệu, nội dung yêu cầu của Người phản ánh, VNIS tiến hành liên hệ và yêu cầu Người bán đang bị nghi ngờ vi phạm cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp trong thời hạn do VNIS yêu cầu thông qua email, văn bản.

 • Bước 4: Trong trường hợp Người bán có thể chứng minh sản phẩm đang được cung cấp bởi Người bán là hợp pháp, không xâm phạm quyền kèm chứng từ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ, VNIS sẽ phản hồi lại với Người phản ánh. Trong trường hợp Người bán thừa nhận hành vi vi phạm hoặc không cung cấp các tài liệu chứng minh trong thời hạn do VNIS yêu cầu, Ứng dụng VNSHOP sẽ gỡ bỏ tất cả các sản phẩm bị phản ánh mà Người bán không thể chứng minh hoặc đã thừa nhận sai phạm, đồng thời, áp dụng chế tài cho việc đăng tin vi phạm theo quy định của Quy chế này.

 • Bước 5: Phản hồi kết quả giải quyết yêu cầu rà soát, gỡ bỏ của Người phản ánh. Trong trường hợp hành vi của Người bán là vi phạm và đã bị xử lý theo Bước 4, trên cơ sở yêu cầu của Người phản ánh, VNIS sẽ cung cấp các chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của Người bán trên Ứng dụng VNSHOP trong khả năng của mình để Người phản ánh có thể tiếp tục yêu cầu khởi kiện, bồi thường thiệt hại tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Chế tài và Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên Ứng dụng VNSHOP hoặc vi phạm quy định hoặc không tuân thủ quy chế.

Trường hợp nếu thành viên (Người bán, khách hàng) vi phạm các quy định về xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, vi phạm quy định không tuân thủ quy chế, có thể phải chịu chế tài tùy vào mức độ vi phạm và mức độ tái phạm bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Cảnh cáo, khóa vĩnh viễn sản phẩm vi phạm

 • Cấm đăng tải bài viết trong thời gian từ 7 – 15 ngày

 • Cấm sử dụng tài khoản từ 15-30 ngày

 • Cấm sử dụng tài khoản vĩnh viễn.

 1. Cơ chế đảm bảo việc bán các sản phẩm rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

 1. Hiện nay, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật quy định chi tiết về quản lý website thương mại điện tử, VNIS kiểm soát việc đăng bán rượu, bia trên Ứng dụng VNSHOP, quy định này được thể hiện tại danh sách sản phẩm cấm kinh doanh, các hạn chế đặt ra khi quảng cáo sản phẩm bia, rượu dưới 15 độ và dưới 5,5 độ, cấm sử dụng rượu để làm hàng hóa dùng để khuyến mại. Khi Người bán đăng tải thông tin đăng bán liên quan tới Rượu các loại sẽ được hệ thống kiểm duyệt lọc từ khóa và không chấp nhận cho đăng tải. 

 2. Đối với các Người bán có kinh doanh và đăng bán bia các loại, VNIS áp dụng các cơ chế, biện pháp sau đây để kiểm soát đối với việc kinh doanh sản phẩm bia cũng như ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử, cụ thể:

 • Mọi sản phẩm bia được bán, kinh doanh trên Ứng dụng VNSHOP phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Người bán sẽ phải xuất trình các tài liệu liên quan tới: phiếu kiểm nghiệm các tiêu chí sản phẩm, bản xác nhận tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm bia nhập khẩu, bản tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm đồ uống có cồn sản xuất tại Việt Nam,…cùng các tài liệu khác để chứng minh việc lưu hành sản phẩm là hợp pháp.

 • Mọi sản phẩm bia được bán, kinh doanh trên Ứng dụng VNSHOP phải đảm bảo ghi chú rõ trong phần lưu ý khi sử dụng với nội dung: “Sản phẩm dành cho người trên 18 tuổi”, “không dành cho phụ nữ mang thai” “Thưởng thức có trách nhiệm, đã uống đồ uống có cồn thì không lái xe”. Trường hợp nội dung đăng bán sản phẩm không có nội dung lưu ý nêu trên có thể xem là việc vi phạm thông tin đăng tải.

 • Khi khách hàng tiếp cận và tra cứu thông tin để mua rượu, bia, khi nhấn lựa chọn vào bất kỳ sản phẩm rượu, bia nào, giao diện sản phẩm luôn luôn hiển thì pop-up yêu cầu người tiếp cận thông tin sản phẩm rượu, bia đó phải cung cấp thông tin về tên, tuổi của người đó, phần giao diện phía sau sẽ được làm tối và nếu không điền xong các thông tin trên pop-up hiện ra, khách hàng sẽ không thể tiếp cận với thông tin về sản phẩm rượu, bia được bày bán.

 • Khách hàng khi lập tài khoản phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ cư trú và cung cấp thông tin CMND để làm cơ sở cho việc giao dịch đặt hàng trên Ứng dụng VNSHOP, đồng thời, việc hiển thị các quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo hiện có như banner đầu trang, hot sale, khuyến nghị mua hàng, quảng cáo diềm trang… hiện có trên Ứng dụng VNSHOP không áp dụng đối với các Sản phẩm bia và Người bán các Sản phẩm có cồn không phải rượu khác.

 • Hiện VNIS chỉ áp dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên Ứng dụng VNSHOP bao gồm: thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa, thanh toán bằng thẻ debit/credit, thanh toán bằng Mobile banking và thanh toán bằng VNPAY-QR thông qua Ví điện tử VNPAY. Việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng khi giao dịch sẽ gián tiếp kiểm soát được độ tuổi, biết được thông tin tài khoản, giao dịch của thẻ thanh toán các sản phẩm bia, từ đó xác định được người đang giao dịch có đủ tuổi sử dụng hay không. Trường hợp có sự vi phạm, tài khoản mua hàng của khách hàng có thể bị xác định là vi phạm quy chế và bị áp dụng các chế tài của Ứng dụng VNSHOP.

 • Đối với các giao dịch đặt hàng các Sản phẩm bia các loại, VNIS yêu cầu đơn vị vận chuyển liên kết của Ứng dụng VNSHOP khi giao hàng sẽ kiểm soát độ tuổi của người nhận thông qua hình thức, ngoại quan khách nhận hàng, trong trường hợp là người nhận là người đặt hàng có dấu hiệu giả danh, chưa đủ 18 tuổi sẽ tiến hành chuyển hoàn đơn hàng và VNIS sẽ hoàn tiền lại cho người mua hàng hoặc yêu cầu khách hàng chứng minh bằng giấy tờ chứng thực cá nhân kèm hình ảnh thực tế.

Chương VIII: Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 1. Ứng dụng VNSHOP cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Ứng dụng VNSHOP, VNIS sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

 2. Khi thực hiện các giao dịch trên Ứng dụng VNSHOP, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

 3. Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP tại địa chỉ email: info@vnshop.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia giao dịch tại Ứng dụng.

Tuy nhiên, Ứng dụng VNSHOP sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Chương IX: Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP

Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP được tuân thủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử và một số quy định khác như sau:

 1. Quyền của Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP

 1. Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho thành viên, Khách hàng tham gia Ứng dụng VNSHOP tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật, tình hình hoạt động của VNIS.

 2. VNIS sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia (gồm Người bán, thương nhân và người mua) sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Ứng dụng VNSHOP nêu ra.

 3. Khi nhận được phản ánh về những dấu hiệu phạm pháp hoặc vi phạm quy chế Ứng dụng VNSHOP, VNIS có thể tạm dừng hiển thị thông tin hàng hóa, tạm dừng giao dịch hoặc chấm dứt tư cách Người bán/Người bán trên Ứng dụng trong trường hợp cần thiết.

 4. Lưu trữ thông tin về Hàng hóa, dịch vụ, khách hàng và được phép cập nhật các thông tin này khi có thay đổi.

 5. Cung cấp thông tin về khách hàng, hàng hóa, dịch vụ cũng như lịch sử các giao dịch cho cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu của pháp luật để điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật.

 6. VNIS sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Ứng dụng VNSHOP nêu ra.

 7. VNIS sẽ ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

 8. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho VNIS không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì VNIS có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

 9. VNIS có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế này của Ứng dụng VNSHOP hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Ứng dụng VNSHOP.

 10. Yêu cầu Người bán/Người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Ứng dụng của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 11. VNIS sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Ứng dụng VNSHOP liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của VNIS.

 12. VNIS có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu VNSHOP phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho VNIS trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Ứng dụng VNSHOP, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

 13. VNIS giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Ứng dụng VNSHOP theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của VNIS. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trí tuệ.

 14. Ứng dụng VNSHOP giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Ứng dụng VNSHOP và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là ba (03) ngày làm việc.

 15. trách nhiệm của Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP trong cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

 1. Thiết lập và đảm bảo với người dùng việc cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử trên Ứng dụng VNSHOP tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên Ứng dụng VNSHOP.

 2. Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng VNSHOP những thông tin về: Quyền, nghĩa vụ của các bên trong giao dịch qua ứng dụng; Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng; Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng Ứng dụng theo quy định pháp luật; Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng.

 3. Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin: tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác...khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Với Người bán nước ngoài, các tên riêng được phiên âm tiếng Việt hoặc thể hiện bằng ký tự La tinh.

 4. Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

 5. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 6. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định pháp luật.

 7. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

 8. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Ứng dụng VNSHOP:

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng dụng VNSHOP những thông tin mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

 • Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

 • Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế này;

 • Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những thành viên có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

 • Các biện pháp khác theo Quy chế này.

 1. Xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Ứng dụng VNSHOP theo Quy chế hoạt đồng của Ứng dụng.

 2. Loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

 3. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên ứng dụng của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 4. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 • Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng dụng VNSHOP cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên;

 • Thường xuyên cập nhật từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa trước khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên Ứng dụng VNSHOP;

 • Tiếp nhận, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến sàn giao dịch thương mại điện tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn.

 1. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Ứng dụng VNSHOP.

 2. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

 3. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Ứng dụng VNSHOP. Khi khách hàng trên Ứng dụng VNSHOP phát sinh mâu thuẫn với Người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về Người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 4. Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối của VNIS sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trường hợp vụ việc phức tạp, VNIS sẽ thông báo lại thời gian cung cấp thông tin cụ thể;

 5. Đại diện cho Người bán nước ngoài (nếu có) trên Ứng dụng VNSHOP giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do Người bán nước ngoài cung cấp và có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ thuế của Người bán nước ngoài (nếu có) khi tham gia Ứng dụng VNSHOP theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 6. Làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia;

 7. Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt hàng được thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

 1. Trách nhiệm trong cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

 1. Đăng ký thiết lập Ứng dụng VNSHOP cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định của pháp luật.

 2. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại, quy định về thương mại điện tử và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.

 3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

 4. Thực hiện các quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP bao gồm: thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng, cung cấp các điều khoản của Hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến, đề nghị giao kết hợp đồng, rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng, trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, thủ tục chấm dứt hợp đồng…theo quy định của pháp luật.

 5. Thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thanh toán trong thương mại điện tử theo quy định của pháp luật với chức năng thanh toán trực tuyến của Ứng dụng VNSHOP.

 6. Công bố đầy đủ các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại trên Ứng dụng VNSHOP trong từng thông tin khuyến mại đăng tải bao gồm các nội dung:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

 • Mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ;

 • Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

 • Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trước thời điểm được khuyến mại;

 • Tổng chi phí thực tế khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến;

 • Nội dung cụ thể của các điều kiện gắn với việc khuyến mại hàng hóa, dịch vụ.

Những ý kiến đánh giá, phản hồi trực tuyến của Khách hàng về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được hiển thị công khai trên Ứng dụng VNSHOP để Khách hàng khác cũng có thể tiếp cận và xem được.

 1. Xây dựng và công bố trên Ứng dụng VNSHOP quy chế hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật.

 2. Xây dựng và công bố trên Ứng dụng VNSHOP cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

 3. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 4. Bồi thường cho khách hàng nếu do lỗi của Ứng dụng VNSHOP mà phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên Ứng dụng hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, thẻ khách hàng thường xuyên đó.

 1. Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của Ứng dụng VNSHOP

 1. Đảm bảo các giao dịch trực tuyến an toàn, cung cấp đầy đủ thông tin về Hàng hóa, dịch vụ, các khoản Khách hàng phải trả trước khi Khách hàng thực hiện giao dịch.

 2. VNIS có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của sản phẩm, dịch vụ và thông tin về Người bán trên Ứng dụng VNSHOP được thực hiện chính xác đầy đủ.

 3. VNIS chịu trách nhiệm xây dựng Ứng dụng VNSHOP bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Ứng dụng VNSHOP trong điều kiện và phạm vi cho phép. Ứng dụng sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia trên Ứng dụng VNSHOP.

 4. VNIS chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Ứng dụng VNSHOP.

 5. VNIS tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Ứng dụng VNSHOP ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường của các Thành viên tham gia Ứng dụng VNSHOP.

 6. VNIS có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mà Người bán bán tại Ứng dụng VNSHOP. VNIS phối hợp với Người bán để giải quyết tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và Người bán trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ do Người bán đó bán tại Ứng dụng VNSHOP. Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người dùng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Ứng dụng VNSHOP sẽ yêu cầu Người bán phải giải trình về những thông tin đó. Tuỳ theo mức độ sai phạm Ứng dụng VNSHOP sẽ có phướng án giải quyết và yêu cầu bên cung cấp dịch vụ đền bù cho người khách hàng, sẽ khóa tài khoàn thành viên bên cung cấp dịch vụ.

 7. VNSHOP sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực.

 8. Loại bỏ những thông tin bán, cung ứng, khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 9. Loại bỏ những thông tin bán, cung ứng, khuyến mại hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 10. Yêu cầu Người bán, cung ứng, khuyến mại các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

 11. VNIS sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng VNSHOP và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Ứng dụng VNSHOP không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 12. VNIS sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Thành viên cho đối tác nhiều hơn các thông tin cần thiết như họ, tên, hình đại diện, số điện thoại và số liệu thống kê khác. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ vấn đề gì với Thành viên, các bên hiểu rằng VNIS không có trách nhiệm thẩm tra Thành viên bởi ứng dụng là giao diện thân thiện với người dùng dễ dàng truy cập, thu hút đông đảo cộng đồng cùng quan tâm. Tuy nhiên VNIS sẽ nỗ lực hợp lý để hợp tác với đối tác và các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định.

Chương X: Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Ứng dụng VNSHOP 

Quyền và trách nhiệm của Người bán được tuân thủ theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử và một số quy định khác như sau:

 1. Quyền của đối tác (người bán, người có hàng hóa dịch vụ khuyến mại, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán…) trên Ứng dụng VNSHOP

 2. Sau khi ký hợp đồng, tạo tài khoản để đăng tin thì Người bán, Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty/ cá nhân, sẽ được đăng bài giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ, nội dung khuyến mại mà Người bán đang kinh doanh của mình trên gian hàng tại Ứng dụng VNSHOP.

 3. Người bán được quyền đăng tin về hàng hóa, dịch vụ của mình trên Ứng dụng VNSHOP và hưởng các chính sách ưu đãi do VNIS quyết định tại từng thời điểm trong quá trình hoạt động.

 4. Người bán có hàng hóa, dịch vụ muốn thực hiện khuyến mại có thể cung cấp thông tin và đăng ký thực hiện dịch vụ đăng tải thông tin chương trình khuyến mại trực tuyến lên Ứng dụng VNSHOP sau khi đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thông báo/đăng ký chương trình khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về hoạt động khuyến mại.

 5. Được bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin giao dịch theo quy định tại Quy chế này.

 6. Được Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP đảm bảo các quyền lợi của Người bán, người có hàng hóa được khuyến mại sau khi đã ký Hợp đồng với VNIS.

 7. Được VNIS hỗ trợ trong các thủ tục thực hiện trên Ứng dụng, tư vấn thêm về các dịch vụ tích hợp, thiết lập hạ tầng thanh toán cho gian hàng.

 8. Đối với đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển và trung gian thanh toán, VNIS cam kết tuân thủ các quy định của Hợp đồng ký kết với các đối tác cũng như việc thanh toán đúng, đầy đủ theo thỏa thuận với đối tác.

 1. Trách nhiệm của Người bán trên Ứng dụng VNSHOP

 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin: tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác...cho VNIS khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

 2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

 3. Thông tin giá hàng hóa hoặc dịch vụ niêm yết trên Ứng dụng VNSHOP phải thể hiện rõ giá đó đã bao gồm hay chưa bao gồm những chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ như thuế, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác. Đối với dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng VNSHOP, Người bán phải công bố thông tin chi tiết về cách thức tính phí dịch vụ và cơ chế thanh toán.

 4. Thông tin hàng hóa phải được Người bán công bố bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.

 5. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Ứng dụng.

 6. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

 7. Tuân thủ Chính sách của VNIS được niêm yết trên Chính sách và Điều khoản của Ứng dụng VNSHOP.

 8. Chịu trách nhiệm cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng.

 9. Đảm bảo hàng hóa cung ứng trên Ứng dụng VNSHOP phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;

 • Hàng hóa được phân phối hợp pháp và đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể;

 • Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông, phân phối theo quy định pháp luật;

 • Hàng hóa không vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kì quyền nào khác của bất kì bên thứ ba;

 • Hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh trên Ứng dụng;

 • Hàng hóa không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng. Bao bì, đóng gói phải theo đúng các tiêu chuẩn và mẫu mã của Nhà sản xuất.

 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

 1. Có trách nhiệm cập nhật trạng thái hàng hóa trên Ứng dụng hoặc thông báo cho VNIS tình trạng hàng hóa để VNIS có trách nhiệm cập nhật. 

 2. Chịu trách nhiệm đối với sự chính xác và/hoặc hiệu lực của giá và/hoặc các thông tin khác liên quan đến sản phẩm được đăng trên Ứng dụng VNSHOP;

 3. Giá bán được niêm yết trên Ứng dụng là giá cuối cùng mà Người bán bán cho Khách Hàng đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

 4. Thanh toán Phí Dịch Vụ cho VNIS theo quy định tại Hợp đồng do các bên ký kết.

 5. Cung cấp cho VNIS các giấy tờ liên quan đến hàng hóa sau khi VNIS có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của VNIS.

 6. Người bán/người bán không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Ứng dụng VNSHOP để thực hiện các hành vi sau:

 • Lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;

 • Lợi dụng việc bán hàng trên Ứng dụng VNSHOP để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật.

 • Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật.

 1. Công khai các chính sách bảo hành, đổi trả/hủy bỏ đơn hàng đối với hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp trên giao diện gian hàng do mình lập, quản lý trên Ứng dụng VNSHOP.

 2. Giải quyết các dịch vụ sau bán hàng và đổi trả, bồi thường cho Khách Hàng theo chính sách của VNIS.

 3. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin: tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác...khi đăng ký sử dụng dịch vụ cho Ứng dụng VNSHOP.

 4. Cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa, dịch vụ, giá cả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển và giao nhận khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP.

 5. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Ứng dụng VNSHOP.

 6. Thực hiện các quy định về giao kết hợp đồng sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên Ứng dụng VNSHOP bao gồm: thông báo mời đề nghị giao kết hợp đồng, cung cấp các điều khoản của Hợp đồng khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến, đề nghị giao kết hợp đồng, rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng, trả lời đề nghị giao kết hợp đồng, thủ tục chấm dứt hợp đồng…theo quy định của pháp luật.

 7. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP.

 8. Các trách nhiệm khác theo Quy chế hoạt động Sàn TMĐT và theo quy định của pháp luật

 1. Trách nhiệm của người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

 1. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

 2. Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

 3. Trách nhiệm khác theo quy định của Luật thương mại và nghị định hướng dẫn trong hoạt động khuyến mại.

 1. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho Ứng dụng VNSHOP

Trường hợp VNIS có ký kết và đấu nối dịch vụ trung gian thanh toán của các đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán trên Ứng dụng VNSHOP, VNIS cam kết yêu cầu các đối tác này phải tuân thủ các trách nhiệm sau:

 1. Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về dịch vụ trung gian thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

 2. Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán thực hiện qua hệ thống của mình theo thời hạn quy định tại Luật kế toán.

 3. Liên đới chịu trách nhiệm với VNIS trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua Ứng dụng VNSHOP bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.

 4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

 1. Trách nhiệm của Bên cộng tác, tổ chức cung cấp dịch vụ vận chuyển và hoàn tất đơn hàng

Trong quá trình vận hành, quản lý Ứng dụng VNSHOP, VNIS có thể thuê các đơn vị cộng tác thực hiện các công việc giới thiệu, quảng cáo về Ứng dụng VNSHOP hoặc quảng cáo trên Sàn cũng như các dịch vụ vận chuyển, hoàn tất đơn hàng, VNIS yêu cầu các Bên cộng tác khi thực hiện các công việc, cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP phải tuân thủ:

 1. Đảm bảo tiếp nhận kịp thời, xử lý thỏa đáng hoặc giải trình trước VNIS (trong trường hợp VNIS là bên tiếp nhận) các khiếu nại của khách hàng liên quan tới phạm vi công việc, dịch vụ cung cấp của Bên cộng tác trên Ứng dụng VNSHOP. 

 2. Đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật thông tin, sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định về bảo mật thông tin khách hàng, thông tin thanh toán (nếu có) theo Quy chế được VNIS niêm yết.

 3. Cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của VNIS để giải quyết tranh chấp hoặc theo yêu cầu từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần xác minh, điều tra hoặc thu thập, báo cáo thông tin.

 4. Sử dụng và thông tin tới khách hàng, bên thứ ba một cách chính xác, đầy đủ các thông tin, hình ảnh, sản phẩm được giao dịch trên Ứng dụng VNSHOP cũng như hình ảnh thương hiệu của Ứng dụng VNSHOP, VNIS. Trong mọi trường hợp, Bên cộng tác tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi thông tin không đúng, không đầy đủ hoặc vi phạm trong sử dụng hình ảnh, sản phẩm, các tài sản sở hữu trí tuệ trên nền tảng Ứng dụng VNSHOP ngoài phạm vi đã cam kết với VNIS.

 1. Các trách nhiệm khác của Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

 1. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 2. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VNIS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. Trong trường hợp thông tin liên lạc hoặc hợp tác với đối tác không được đáp ứng một cách phù hợp, thì VNIS không có trách nhiệm về bất cứ khiếu nại về thiệt hại nào xảy ra.

 3. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cam kết những thông tin cung cấp cho VNIS và những thông tin đăng tải lên Ứng dụng VNSHOP là chính xác.

 4. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của VNIS vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VNIS hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người bán, người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 5. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VNIS cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VNIS.

 6. Người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được hành động gây mất uy tín của VNIS dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VNIS.

 7. Tuân thủ nghiêm túc và cam kết nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký với VNIS.

 8. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

 1.  Quyền của Khách hàng trên Ứng dụng VNSHOP 

 1. Khách hàng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Ứng dụng thông qua Ứng dụng VNSHOP. Tài khoản này được cấp riêng cho Khách hàng để sử dụng trên một thiết bị trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

 2. Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho VNIS trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho VNIS.

 3. Duy trì thông tin liên lạc với VNIS một cách kịp thời và thông suốt cho việc vận hành dịch vụ.

 4. Nhận hóa đơn GTGT do đối tác của VNIS xuất khi thanh toán đầy đủ phí dịch vụ, hàng hóa đã đặt thông qua Ứng dụng VNSHOP.

 1. Nghĩa vụ của Khách hàng trên Ứng dụng VNSHOP

 1. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

 2. Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VNIS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý. Trong trường hợp thông tin liên lạc hoặc hợp tác với đối tác không được đáp ứng một cách phù hợp, thì VNIS không có trách nhiệm về bất cứ khiếu nại về thiệt hại nào xảy ra.

 3. Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho VNIS và những thông tin đăng tải lên Ứng dụng VNSHOP là chính xác.

 4. Khách hàng cam kết đồng ý không sử dụng dịch vụ của VNIS vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VNIS hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 5. Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VNIS cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VNIS.

 6. Cam kết không xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn: Bản quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, sáng chế/giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh…đã, đang thuộc sở hữu và sẽ được VNIS đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, quyền hình ảnh, quyền bí mật thông tin đối với bất kỳ tài sản vô hình nào đang hiện diện trên Ứng dụng VNSHOP.

 7. Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của VNIS dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VNIS.

 8. Tuân thủ nghiêm túc và cam kết nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Chương XI. Phân định trách nhiệm giữa VNIS, đối tác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Ứng dụng VNSHOP với khách hàng

 1. Phân định trách nhiệm giữa VNIS, Người bán, Bên cung cấp dịch vụ logistic trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Ứng dụng VNSHOP

 2. Trong trường hợp VNIS, Người bán có giao kết sử dụng dịch vụ logistic của đối tác, Người bán có trách nhiệm cung cấp các tài liệu về chất lượng hàng hóa, giấy tờ xác nhận về bảo hành, hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo hàng hóa đóng gói được giao, trên nhãn đóng gói có ghi thông tin hàng hóa. Đối tác cung cấp dịch vụ Logistic chịu trách nhiệm vận chuyển và rủi ro về hàng hóa kể từ khi nhận bàn giao từ Người bán, VNIS sẽ tiếp nhận và chuyển thông tin khiếu nại của Khách hàng tới Người bán, đối tác cung cấp dịch vụ Logistic nếu hàng hóa không được giao, không được giao đúng, đầy đủ hay thất lạc để các Bên liên quan tiếp nhận, xác minh và giải quyết yêu cầu của Khách hàng.

 3. Trong trường hợp đơn hàng được vận chuyển, giao nhận bởi bên thứ ba cung cấp dịch vụ logistics và Khách hàng có khiếu nại đối với việc chậm trễ, lỗi của đơn vị vận chuyển, đối tác cung cấp dịch vụ logistics, nếu bên thứ ba do VNIS thuê, VNIS sẽ yêu cầu Bên thứ ba giải trình và phản hồi kết quả cho Khách hàng sau khi xác minh lỗi của đối tác cung cấp dịch vụ logistics cùng thông tin về bồi thường thiệt hại, bồi hoàn phí dịch vụ (nếu có), nếu bên thứ ba do Người bán thuê, VNIS sẽ yêu cầu Người bán xử lý tranh chấp và giám sát việc giải quyết khiếu nại và phản hồi cho khách hàng liên quan tới tranh chấp, khiếu nại đã phản ánh với VNIS.

 4. Trong mọi trường hợp, VNIS chỉ chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, xử lý và giải quyết các khiếu nại liên quan tới các giao dịch phát sinh trên Ứng dụng VNSHOP. VNIS không chịu trách nhiệm giải quyết đối với các đơn hàng không được giao dịch trên sàn, đối với các lỗi của hệ thống vận hành, VNIS sẽ chịu trách nhiệm trước Khách hàng. Đối với các lỗi, sai sót của Người bán, VNIS sẽ tiếp nhận các yêu cầu và đề nghị Người bán tuân thủ, thực hiện các biện pháp khắc phục, bồi thường nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, các trách nhiệm trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ của Người bán không thuộc phạm vi trách nhiệm của VNIS.  

 1. Phân định trách nhiệm giữa VNIS, Khách hàng, Người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên Ứng dụng VNSHOP.

 1. VNIS chỉ giải quyết những khiếu nại hợp lệ sau khi đã tiến hành xác minh.

 2. VNIS giải quyết khiếu nại dựa trên những thông tin thu thập được cả từ Khách hàng và Người bán.

 3. Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của VNIS để phục vụ việc giải quyết khiếu nại. VNIS cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.

 4. VNIS có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Người bán lên trang Ứng dụng VNSHOP như một chế tài xử lý nếu Người bán vi phạm một trong các điều khoản của VNIS mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của Người bán. VNIS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.

 5. VNIS có quyền áp dụng chế tài xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản đăng tải của Khách hàng, Người bán, người bán, người có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà không cần báo trước nếu có các vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều hơn 02 vi phạm đã bị nhắc nhở và từng bị xử phạt với mức chế tài thấp hơn. VNIS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.

 6. Người bán có nghĩa vụ cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng để phục vụ việc giải quyết khiếu nại và hợp tác, phối hợp theo đúng quy trình xử lý khiếu nại của VNIS.

 7. Người bán phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ khi đăng ký hợp tác với VNIS. Người bán không được xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của VNIS dù chưa hay đã được VNIS công bố, đăng ký bao gồm nhưng không giới hạn: Quyền tác giả đối với tác phẩm, Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, quyền đối với bí mât kinh doanh…

 8. Nếu khách hàng cố tình thông báo khiếu nại sai sự thật, trường hợp Người bán đã giao hàng đúng như giao kết, sau khi VNIS xác nhận thì Người bán sẽ nhận được ngay số tiền thanh toán.

 9. Nếu lỗi xảy ra được xác định do sai sót của Người bán, Người bán có nghĩa vụ phải đổi, trả hoặc gửi bổ sung hàng hóa, dịch vụ mới theo yêu cầu của Khách hàng. Mọi chi phí phát sinh của quá trình trên phải do Người bán chịu trách nhiệm thanh toán.

 10. Trong mọi trường hợp, các khiếu nại được phát sinh trên Ứng dụng VNSHOP sẽ do VNIS là đơn vị xem xét và đưa phán quyết cuối cùng phù hợp với Quy chế hoạt động đã công bố và các quy định pháp luật.

 11. Trong trường hợp Người bán, Khách hàng không đồng ý thực thi phán quyết của VNIS, khiếu nại sẽ được đưa ra cơ quan chức năng để tiến hành phân xử theo quy định của pháp luật.

Chương XII : Điều khoản áp dụng

 1. Quy chế của Ứng dụng VNSHOP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. VNIS có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo trên Ứng dụng cho các thành viên biết ít nhất 05 ngày làm việc trước khi thay đổi Quy chế. 

 2. Việc thành viên tiếp tục sử dụng Ứng dụng VNSHOP khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 Chương XIII: Điều khoản cam kết

 1. Mọi thành viên và Người bán khi sử dụng Ứng dụng làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy chế này.

 2. Mọi thắc mắc của Khách hàng xin vui lòng liên hệ với Ban quản lý Ứng dụng VNSHOP theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 • Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 4A Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

 • Email: cskh@vnshop.vn. Hotline: 1800 58 88 59.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA CÔNG TY

Tổng Giám đốc

[đã ký và đóng dấu]

Lê Văn Tân

;