Chính sách bảo hành

 • Chính sách bảo hành

  Ứng dụng VNSHOP có trách nhiệm hỗ trợ Người bán tham gia đăng tải hàng hóa, dịch vụ trên Ứng dụng VNSHOP. Khi các thành viên gặp bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng trên, VNIS sẽ tiến hành hỗ trợ sử dụng.

  Đối với Người bán trên Ứng dụng VNSHOP thì trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ thuộc về Người bán đó. Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm. Mọi thông tin của Người bán được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

  Nếu Khách hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, có thể gửi yêu cầu lại Ứng dụng VNSHOP hoặc liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của VNIS:

 • VNIS yêu cầu Người bán phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ đúng nội dung đã mô tả trên Ứng dụng VNSHOP. Trong trường hợp Khách hàng không được phục vụ đúng với chất lượng và nội dung đã mô tả, không thể liên hệ trung tâm bảo hành của Người bán, Khách hàng sẽ liên hệ đến Ứng dụng VNSHOP để phản ánh về tình trạng trên.

  Khách hàng có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp Người bán từ chối bảo hành, bảo trì sản phẩm khi đang còn thời hạn bảo hành ghi trên giấy bảo hành.VNIS khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, đổi trả bảo trì đối với  hàng hóa, dịch vụ có dự định mua, sử dụng. VNIS sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành, bảo trì bất kỳ sản phẩm nào. Ứng dụng VNSHOP chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành, đổi mới theo chế độ của Người bán, hãng.

  VNIS chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành, đổi mới theo chế độ của Người bán, hãng.

  Người bán có trách nhiệm đăng tải các thông tin về chính sách bảo hành đối với hàng hóa do mình cung cấp tại giao diện gian hàng do mình lập, quản lý trên Ứng dụng VNSHOP.

;