Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)
Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)
Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)
Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)
Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)
Xem thông tin chi tiết

Ống dây nhỏ giọt hay còn gọi là ống dây thấm thấu Karcher (2.645-228.0)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201040
avtSrc