Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét
Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét
Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét
Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét
Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét
Xem thông tin chi tiết

Ống dây hút nước dành cho máy xịt rửa Karcher 5 mét

Thương hiệu Karcher SKU: 240201021
avtSrc