Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)
Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)
Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)
Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)
Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)
Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)

Sau khi đánh răng, súc miệng với 20ml Listerine trong 30 giây rồi nhổ đi. Không được nuốt. Được khuyên sử dụng hàng ngày. Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi

Xem thông tin chi tiết

Nước Súc Miệng Listerine Trà Xanh (250ml)

Thương hiệu LISTERINE SKU: 190904314
avtSrc