Nồi áp suất điện tử 5L Kangaroo KG5P1 - 8 chế độ nấu
Nồi áp suất điện tử 5L Kangaroo KG5P1 - 8 chế độ nấu
Nồi áp suất điện tử 5L Kangaroo KG5P1 - 8 chế độ nấu
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Nồi áp suất điện tử 5L Kangaroo KG5P1 - 8 chế độ nấu

Thương hiệu KANGAROO SKU: 230603591
avtSrc