Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch
Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch
Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch TS9483--2.jpg
Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch TS9483--1.jpg
Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch TS9483.jpg
Xem thông tin chi tiết

Nồi áp suất 5.8L inox Tiross One Touch TS9483

Thương hiệu TIROSS SKU: 190900823
avtSrc