Nồi áp suất 4.8L Tiross One touch
Nồi áp suất 4.8L Tiross One touch
Nồi áp suất 4.8L Tiross One Touch TS9480--2.jpg
Nồi áp suất 4.8L Tiross One Touch TS9480--1.jpg
Nồi áp suất 4.8L Tiross One Touch TS9480.jpg
Xem thông tin chi tiết

Nồi áp suất 4.8L Tiross One Touch TS9480

Thương hiệu TIROSS SKU: 190900820
avtSrc