Nguồn máy tính AcBel CE2 - 400W
Nguồn máy tính AcBel CE2 - 400W
Nguồn máy tính AcBel CE2 - 400W
Nguồn máy tính AcBel CE2 - 400W
- Công suất: 400W
- Quạt: 1 x 120 mm

Liên hệ đặt hàng
Nguồn máy tính AcBel CE2 - 400W

Thương hiệu ACBEL SKU: 1207103 Mã vạch:  207103
fb-chatfb-chat