Máy Xay Thịt BlueStone CHB-5145 2 Lít 350W
Máy Xay Thịt BlueStone CHB-5145 2 Lít 350W
Máy Xay Thịt BlueStone CHB-5145 2 Lít 350W
Máy Xay Thịt BlueStone CHB-5145 2 Lít 350W
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy Xay Thịt BlueStone CHB-5145 2 Lít 350W

Thương hiệu BlueStone SKU: 240101147
avtSrc