Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1
+4
Xem thông tin chi tiết

Máy nhào bột tự động 5L Bear DM-B50V1

Thương hiệu BEAR SKU: 240500030
avtSrc