- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy lạnh Daikin Inverter 2 HP FTKB50XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240400701
Công suất (HP): 2 HP
2.5 HP2 HP1.5 HP1 HP
avtSrc