- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP FTKB35XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240400700
Công suất (HP): 1.5 HP
2.5 HP2 HP1.5 HP1 HP
avtSrc