Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV
+1
- Công suất lạnh : 2.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Daikin Inverter 2.5 HP FTKF60XVMV

Thương hiệu Daikin SKU: 240201184
Công suất (HP): 2.5 HP
2.5 HP
avtSrc