Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC
- Công suất lạnh : 1.5 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy Lạnh Aqua Inverter 1.5 HP AQA-RV13QC

Thương hiệu AQUA SKU: 240201175
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc