Máy làm kem Tiross, 90W (tự động hoàn toàn)_Green_1.jpg
Máy làm kem Tiross, 90W (tự động hoàn toàn)_Green_1.jpg
Máy làm kem Tiross, 90W (tự động hoàn toàn)_Pink_2.jpg
Máy làm kem Tiross, 90W (tự động hoàn toàn)_Green_3.jpg
Xem thông tin chi tiết

Máy làm kem Tiross TS9090, 90W (tự động hoàn toàn)

Thương hiệu TIROSS SKU: 190900747
avtSrc