Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25
- Công suất lạnh : 1 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GSC-09IP25

Thương hiệu Casper SKU: 240201213
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc