Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8
+3
- Công suất lạnh : 2 HP
Xem thông tin chi tiết

Máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP CU/CS-XU18ZKH-8

Thương hiệu Panasonic SKU: 240201186
Công suất (HP): 2 HP
2 HP
avtSrc