Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219
Xem thông tin chi tiết

Lò sưởi dầu 15 thanh TIROSS, 2800W, có 3 chế độ chọn nhiệt, có tự ngắt- TS9219

Thương hiệu TIROSS SKU: 230500652
avtSrc