Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IAU7-82RJ009MVN
Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IAU7-82RJ009MVN
Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IAU7-82RJ009MVN
Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IAU7-82RJ009MVN
(1920 x 1080)
- RAM: 1 x 8GB DDR4 3200MHz
- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
- Khối lượng: 1.43 kgkg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Lenovo IdeaPad 3 14IAU7-82RJ009MVN

Thương hiệu Lenovo SKU: 230703809
avtSrc