Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng

- Đồ họa:
- Lưu trữ:
-
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Laptop Gaming MSI Cyborg 15 A12VF-267VN (i7-12650H/8GB/512GB/RTX 4060/15.6" FHD 144Hz/Windows 11) - Chính hãng

Thương hiệu MSI SKU: 240500427
avtSrc