Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng
Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng
Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng
Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng
Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng
Xem thông tin chi tiết

Khớp nối ống nước KARCHER dùng cho phi 13-19mm, khớp nối nhanh chức năng van khóa nước 1 chiều, hệ thống nhấn mở nhanh chóng - Karcher chính hãng

Thương hiệu Karcher SKU: 240201017
avtSrc