Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)
Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)
Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)
Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)
Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)
Xem thông tin chi tiết

Khớp nối ống nước 2 chiều Karcher (2.645-232.0)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201045
avtSrc