Kẹp nướng điện (sandwich), 1900W- TS965
Kẹp nướng điện (sandwich), 1900W- TS965
Kẹp nướng điện (sandwich), 1900W- TS965
Kẹp nướng điện (sandwich), 1900W- TS965
Xem thông tin chi tiết

Kẹp nướng điện (sandwich), 1900W- TS965

Thương hiệu TIROSS SKU: 230500640
avtSrc