Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt
Xem thông tin chi tiết

Kẹp nướng điện sandwich 1800-2100W, mở 180 độ, 2 role điều chỉnh nhiệt

Thương hiệu TIROSS SKU: 230500694
avtSrc