Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)
Xem thông tin chi tiết

Hộp đựng cơm giữ nhiệt Galaxy có túi (Xanh mint)

Thương hiệu La Gourmet SKU: 240700407
Màu sắc: Xanh Mint
Xanh MintXanh dương
avtSrc