68556-ghe-hoi-intex-cho-be-hinh-gau-ho.jpg
68556-ghe-hoi-intex-cho-be-hinh-gau-ho.jpg
7534fb7c5848be16e759.jpg
72ce4a86e9b20fec56a3.jpg
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Ghế hơi Itex (màu ngẫu nhiên)

Thương hiệu INTEX SKU: 191006713
avtSrc