Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52
  • Tương thích:  iPhone, Android
  • Ghép đôi với Garmin connect mobile
  • theo dõi lượng calo tiêu hao
  • báo động nhịp tim

Đồng hồ thông minh Garmin Lily, KOR/SEA, Đen quả mọng, Tím Orchid đậm, Dây silicon, 010-02384-52

Thương hiệu Garmin SKU: 220400411 Mã vạch:  270360
4.190.000₫
4.990.000₫
-16%
fb-chatfb-chat