Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m
Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m
Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m
Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m
Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m
Xem thông tin chi tiết

Dây phun áp lực nối dài bằng cao su, Karcher 6m

Thương hiệu Karcher SKU: 240201014
avtSrc