Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC1200 TPLink RE305
Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC1200 TPLink RE305
Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC1200 TPLink RE305
- Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz
- Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac
- Tốc độ 2.4GHz:300Mbps
- Tốc độ 5.0GHz:867Mbps
- Ăng ten: 2x ngoài

Bộ Mở Rộng Sóng Wi-Fi AC1200 TPLink RE305

Thương hiệu TPLINK SKU: 200900160 Mã vạch:  097974
699.000₫
fb-chatfb-chat