Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m
Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m
Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m
Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m
Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m
Xem thông tin chi tiết

Ống dây kết nối nguồn nước Karcher 1.5 m

Thương hiệu Karcher SKU: 240201018
avtSrc