Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)
Xem thông tin chi tiết

Bộ vòi phun Micro Karcher (Đầu phun 360 độ, 180 độ và 90 độ)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201043
avtSrc