Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)
Xem thông tin chi tiết

Bộ 3 nồi inox cao cấp 5 đáy Nagakawa NAG1352 (16-20-24 cm)

Thương hiệu Nagakawa SKU: 200801509
avtSrc