Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)
+2
Xem thông tin chi tiết

Bình giữ nhiệt inox 304 Elmich EL- 8289 dung tích 360ml (Nhiều màu)

Thương hiệu Elmich SKU: 230702161
avtSrc