Bếp nướng điện, model HA-1186, hiệu LADOMAX, công suất: 1500W / 220V-50Hz
Bếp nướng điện, model HA-1186, hiệu LADOMAX, công suất: 1500W / 220V-50Hz
Bếp nướng điện, model HA-1186, hiệu LADOMAX, công suất: 1500W / 220V-50Hz
Bếp nướng điện, model HA-1186, hiệu LADOMAX, công suất: 1500W / 220V-50Hz
Xem thông tin chi tiết

Bếp nướng điện, model HA-1186, hiệu LADOMAX, công suất: 1500W / 220V-50Hz

Thương hiệu Ladomax SKU: 240300343
avtSrc