Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ
Xem thông tin chi tiết

Bàn ủi hơi nước cầm tay Tefal Pure Pop DT2024E1 Xanh lơ

Thương hiệu TEFAL SKU: 240300793
Mùi hương: Xanh lơ
Xanh lơXanh MallardVàngCam
avtSrc