Xem thông tin chi tiết

Bàn là du lịch TIROSS, 1000W, (110V/220V) TS527 (Tím)

Thương hiệu TIROSS SKU: 230501386
Màu sắc: Tím
TímXanh
avtSrc