Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Bộ ống dây xoắn ốc 10 mét tưới vườn Karcher với 3 chế độ tưới

Thương hiệu Karcher SKU: 240201055
avtSrc