Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0
Xem thông tin chi tiết

Vòi tưới cây kim loại cao cấp Karcher với 2 chế độ tưới 2.645-270.0

Thương hiệu Karcher SKU: 240201054
avtSrc