Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước
Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước
Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước
Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước
Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Vòi tưới cây Karcher plus với hai chế độ phun nước

Thương hiệu Karcher SKU: 240201052
avtSrc