Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)
Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)
Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)
Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)
Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)
Xem thông tin chi tiết

Vòi tưới cây với 4 mức tưới khác nhau Karcher (2.645-269.0)

Thương hiệu Karcher SKU: 240201035
avtSrc