Smart TV TOSHIBA 65C350LP (4K/65-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 65C350LP (4K/65-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 65C350LP (4K/65-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 65C350LP (4K/65-inch) - Chính hãng
Kích thước: 65 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV TOSHIBA 65C350LP (4K/65-inch) - Chính hãng

Thương hiệu TOSHIBA SKU: 230903128
Kích thước: 65 inch
65 inch
avtSrc