Smart TV TOSHIBA 55C350LP (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 55C350LP (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 55C350LP (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV TOSHIBA 55C350LP (4K/55-inch) - Chính hãng
Kích thước: 55 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV TOSHIBA 55C350LP (4K/55-inch) - Chính hãng

Thương hiệu TOSHIBA SKU: 230903140
Kích thước: 55 inch
55 inch
avtSrc