Smart TV Samsung The Frame QA55LS03AAKXXV (QLED 4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung The Frame QA55LS03AAKXXV (QLED 4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung The Frame QA55LS03AAKXXV (QLED 4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung The Frame QA55LS03AAKXXV (QLED 4K/55-inch) - Chính hãng
Kích thước: 55 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV Samsung The Frame QA55LS03AAKXXV (QLED 4K/55-inch) - Chính hãng

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 230903143
Kích thước: 55 inch
75 inch55 inch
avtSrc