Smart TV Samsung Crystal UHD UA50AU8000KXXV (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung Crystal UHD UA50AU8000KXXV (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung Crystal UHD UA50AU8000KXXV (4K/55-inch) - Chính hãng
Smart TV Samsung Crystal UHD UA50AU8000KXXV (4K/55-inch) - Chính hãng
Kích thước: 55 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV Samsung Crystal UHD UA50AU8000KXXV (4K/55-inch) - Chính hãng

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 230903137
Kích thước: 55 inch
55 inch50 inch
avtSrc