Smart TV Itel G5057 (4K/50-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G5057 (4K/50-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G5057 (4K/50-inch) - Chính hãng
Smart TV Itel G5057 (4K/50-inch) - Chính hãng
Kích thước: 50 inch
Xem thông tin chi tiết

Liên hệ đặt hàng
Smart TV Itel G5057 (4K/50-inch) - Chính hãng

Thương hiệu Itel SKU: 230903156
Kích thước: 50 inch
50 inch
avtSrc